Projektering - Beredning

Februari 2017
2017-02-07 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-02-22 AMA EL 16 2 dgr STOCKHOLM Boka
Mars 2017
2017-03-21 Fördelningssystem, skyddsutjämning och jordning - i lågspänningsinstallationer 2 dgr STOCKHOLM Boka
April 2017
2017-04-04 Elteknisk grundkurs 2 dgr Stockholm Boka
2017-04-25 Ledningsdimensionering enligt HB 421 2 dgr Stockholm Boka
2017-04-27 Ledningsdimensionering med hänsyn till skydd 1 dag Stockholm Boka
Ej schemalagda kurser
Reservkraftprojektering 3 dgr   Intresse
Kabelförläggning i mark – för beställare 1 dag   Intresse