Reläskydd

Februari 2017
2017-02-07 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
Mars 2017
2017-03-14 Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr LIDINGÖ Boka
April 2017
2017-04-18 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr STOCKHOLM Boka
Maj 2017
2017-05-16 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-05-30 Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr STOCKHOLM Boka
Oktober 2017
2017-10-09 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
2017-10-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
Ej schemalagda kurser
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr   Intresse