Reläskydd

Oktober 2017
2017-10-09 Mättransformatorer 3 dgr SMEDJEBACKEN Boka
2017-10-24 Reläskydd i region- och stamnät 2 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-08 Reläskydd för driftpersonal 2 dgr STOCKHOLM Boka
November 2017
2017-11-14 Reläskydd III - Projektering av kontrollanläggningar 3 dgr STOCKHOLM Boka
2017-11-28 Reläskydd I - Grundkurs 3 dgr GÖTEBORG Boka
2018-03-05 Reläskydd II - komplettering till grundkursen 3 dgr STOCKHOLM Boka
2018-09-24 Neutralpunkter och jordfel i icke direktjordade system 2 dgr STOCKHOLM Boka
Ej schemalagda kurser
Vattenkraftstationers reläteknik och funktion 3 dgr   Intresse
Selektivplaner - för elanläggningsskydd 3 dgr   Intresse