Logo

Anläggningssäkerhet & EU-direktiv

På dessa kurser går vi igenom regelverket kring maskin- och processäkerhet. Förutom tillverkarens skyldigheter får du kunskap om de användarkrav som är viktiga. Inte minst i samband med övertagande och handhavande av maskiner samt vid förändringar, utbyte och tillägg. Du får även viss orienterande information om regler och krav för andra marknader, såsom USA (OSHA-krav), Kina (CCC-krav) och Ryssland (OST-GOST).

2 utbildningar hittade

Till toppen