Logo

Fiber & kabelteknik

Den optiska fibern är ryggraden i vårt digitaliserade samhälle och vi blir allt mer beroende av att kommunikationen fungerar. För ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle som kan ta tillvara på alla de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder krävs kvalitativa och robusta fibernät.

Rätt byggda fibernät har en livslängd på åtminstone 40 år och kanske är det snart vår viktigaste infrastruktur? PTS och Svenska Stadsnätsföreningen har i samarbete med telekombranschen tagit fram anvisningarna Robust fiber, och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber- och bredbandsnät.   

NY unik heltäckande fiberutbildning

I vår nya utbildning Robust fiber Projektör lär du dig genomföra en komplett projektering av ett FTTH-nät. Du får prova på alla ingående moment för att ta fram alla entreprenörshandlingar, dokumentera, göra ekonomiska kalkyler, tids- och resursplanering och kvalitetssäkring av projekten.

1 utbildning hittades

Till toppen