Logo

Fiber

Hej, vi finns för dig som ska arbeta med att stärka vår infrastruktur med fiber!
Den optiska fibern kan ses som det media som förser oss med information, kommunikation och interaktivitet. Den är ryggraden i all den digitala infrastruktur vi idag är beroende av.

Nu finns ambitionen att täcka hela Sverige med kraftfullt bredband till 2025. För att detta ska lyckas måste fibernäten förtätas, planeras och installeras. Man räknar med att rätt byggda fibernät har en livslängd på 40 år.

Våra förväntningar på vad näten ska klara av blir också allt högre genom krav mot t.ex. Offentlig service, sjukvård, 5G, sensorer, övervakning, självkörande bilar, smarta fastigheter och sakernas Internet. Kvalitativa fibernät blir ett måste.
Utbilda dig till fibertekniker eller fiberprojektör för jobb med anläggning av fiberoptiska bredbandsnät! Här hittar du utbildningar för att stärka din kompetens inom fiberoptisk teknik, byggnation och planering av noder och fibernät i världsklass.

NY unik heltäckande fiberutbildning

I vår nya utbildning Robust fiber Projektör lär du dig genomföra en komplett projektering av ett FTTH-nät. Du får prova på alla ingående moment för att ta fram alla entreprenörshandlingar, dokumentera, göra ekonomiska kalkyler, tids- och resursplanering och kvalitetssäkring av projekten.

13 utbildningar hittade

Till toppen