Logo

Robust fiber

I dagens digitaliserade samhälle är vi alla beroende av att vår uppkoppling till nätet och internet alltid fungerar. Det är därför viktigt att våra fiber- och bredbandsnät är robust byggda och klarar störningar och belastningar över tid.

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar kring detta och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber- och bredbandsnät. Branschen har gett ut anvisningarna, Robust fiber.

Robust fiber preparandkurs - personcertifikat anläggning

För dig som vill ta personcertifikat anläggning enligt Robust fiber. Fokus ligger på de skall-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa den nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät.

5 utbildningar hittade

Till toppen