Certifiering av mätarmontör

Kursnummer: 1094300

Energiföretagen Sverige (fd.Svensk Fjärrvärme) har nu godkänt att branschen skall ha certifierade mätarmontörer. Många energibolag ställer redan detta krav i sina upphandlingar för att få en korrekt mätning från sina energimätare. I kursen får du den teoretiska och praktiska kompetens som krävs för att bli Certifierad Mätarmontör enligt Svensk Fjärrvärme. Certifierad mätarmontör är en kurs som har utvecklats för att montaget av mätaren ska utföras på ett korrekt och säkert sätt och därigenom minimera kostnader och personskador. Du lär dig bl.a. om värmemätarens ingående delar, dimensionering, kommunikation, åskskydd och felsökning på värmemätaren.

Innehåll i kurs

Under kursen går vi igenom:

 • Värmemätaren (genomgång av ingående delar)
 • Lagar och förordningar
 • Dimensionering av Värmemätare
 • Fjärrkyla
 • Kommunikation med värmemätare
 • Åskskydd för värmemätare
 • Felsökning på värmemätare
 • Trycksatta anordningar
 • Arbetsmiljö
 • Elsäkerhet

Ett digitalt prov kommer att skickas till deltagarna efter kursavslut. Vid godkänt prov blir deltagarna certifierade för arbete i fjärrvärmeanläggningar förutsatt att övriga villkor är uppfyllda.
 

Certifieringskrav:
För att bli certifierad för arbete i fjärrvärmeanläggningar är de preliminära kraven, förutom godkänt prov:

 • Utbildning i heta arbeten
 • Intyg från mätarleverantör över behörighet i aktuell mätartyp. Intyget får vara max. 2 år gammalt
 • Intyg över praktisk erfarenhet (utfört minst 20 kompletta mätaruppsättningar)

Ansökan om certifikat görs hos:
Auktorisationsnämnden för mätarmontörer
Svensk Fjärrvärme, 101 53 Stockholm

Kurs intressant för

Mätarmontörer, driftpersonal, projektledare, inköpare, konsulter och entreprenörer som hanterar mätare för värme och kyla i fält.

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet av arbete i fjärrvärmeanläggningar.

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall deltagarna ha tillägnat sig de kunskaper som krävs för att klara godkänt betyg på den efterföljande hemtentamen, och som är ett av de krav som ska vara uppfyllda för att kunna ansöka om att bli certifierad mätarmontör.

Tipsa en vän Fråga om kursen