Logo

Fastighetsägarens ansvar

2 kursdagar

Vad innebär fastighetsägarens ansvar och vilka metoder finns för att hantera ansvarsfällorna? Hur kan du som fastighetsägare eliminera riskerna? På denna kurs går vi igenom alla de lagar som du som fastighetsägare måste förhålla dig till.

Innehåll i kurs

Vi börjar med att gå igenom de lagar som du som fastighetsägare måste ha kännedom om:

 • Plan och Bygglagen
 • Ansvar för tekniska installationer
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Miljöbalken och följdlagstiftningen
 • Allmänna regler
 • Skadestånd för vissa miljöskador
 • Ansvar för förorenade områden
 • Hälsoskydd
 • Gaturenhållning och skyltning
 • Allmänt skadeståndsansvar
 • Granneansvar

Därefter går vi närmare in på:

 • Elansvar i fastigheter
 • Vad ska ingå i min brandskyddskontroll?
 • Hyresvärdens ansvar

Kursens mål

Att du ska få kunskap om de skyldigheter och ansvarsområden du har som fastighetsägare. Du ska veta var kraven finns och vad de kan innebära i praktiken.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Samling

Fastighetsägarens ansvar
Carolina Gustavsson, Johannes Holmgren
- Enligt plan- och bygglagen (PBL)
- Ansvar för tekniska installationer
- Lagen om skydd mot olyckor
- Miljöbalken och följdlagstiftning
- Allmänna regler
- Skadestånd för vissa miljöskador
- Ansvar för förorenade områden
- Hälsoskydd
- Gaturenhållning och skyltning
- Allmänt skadeståndsansvar
- Granneansvar

Fastighetsägarens ansvar, fortsättning

Dag 2

Elansvar i fastigheter
Klas-Göran Sundvall
- Den elektriska faran och dess konsekvenser
- Genomgång av relevant lagstiftning för elansvar
- Arbetsgivaransvar
- Innehavaransvar
- Behörighetsansvar
- Krav på periodisk kontroll och besiktning

Vad ska ingå i min brandskyddskontroll?
Hans Andersson

Hyresvärdens ansvar
Gunilla von Beetzen
- Lägenhetens skick
- Nyttjanderätten
- Störningar
- Uppsägningar
- Tillträde till lägenheten
- Överlåtelse

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Hans Andersson Brandskyddsföreningen Sverige
Carolina Gustavsson Landahl Advokatbyrå
Johannes Holmgren
Johannes Holmgren Landahl Advokatbyrå

Advokat på Landahl Advokatbyrå. Johannes är specialiserad på markexploateringsfrågor, med tonvikt på plan- och bygglagen och miljöfrågor. Han har mer än tio års erfarenhet på advokatbyrå och har dessförinnan arbetat som bolagsjurist och på domstol. Han är flitigt anlitad som föreläsare beträffande framförallt PBL.

Klas-Göran Sundvall
Klas-Göran Sundvall STF Ingenjörsutbildning

Klas-Göran är civilingenjör inom kraftelektroteknik, ordförande i TK78 och har deltagit i den internationella arbetsgruppen som omarbetat EN 50110-1. Mångårig och uppskattad föreläsare på STF.

Gunilla von Beetzen
Gunilla von Beetzen Landahl Advokatbyrå

Gunilla är advokat och arbetar främst med hyresrätt, både kommersiell hyresjuridik och bostadsjuridik. Hon processar i hyresnämnd, tingsrätt och hovrätt. Gunilla har arbetat som domare i tingsrätt och hovrätt och har förordnats till hovrättsassessor. Hon har även arbetat som tf hyresråd i hyresnämnden i Stockholm och som föredragande i bostadsdomstolen som tidigare var överinstans till hyresnämnderna. Efter arbetet på domstol har hon sedan 1982 arbetat på advokatbyrå. Gunilla är sedan 2005 delägare i Landahl advokatbyrå AB.

2 kursdagar 13 400 kr exkl. moms
 • stockholm Vasaplan 4
 • Start 29 maj 2018
 • Slut 30 maj 2018
 • Boka 2 Platser kvar
 • stockholm
 • Start 5 dec 2018
 • Slut 6 dec 2018
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

dig som är fastighetsägare, förvaltningschef eller förvaltare inom privata och offentliga fastighetsföretag och förvaltningsföretag.

Datum

stockholm, 29 maj 2018 - 30 maj 2018

stockholm, 5 dec 2018 - 6 dec 2018

Pris

13 400 kr exkl. moms

Till toppen