Fastighetsägarens ansvar

Kursnummer: 327900

20 - 21 nov 2017
2 dgr
Bokningsbar
STOCKHOLM
13 400 kr
Kursprogram Praktisk info

Vad innebär fastighetsägarens ansvar och vilka metoder finns för att hantera ansvarsfällorna? Hur kan du som fastighetsägare eliminera riskerna? På denna kurs går vi igenom alla de lagar som du som fastighetsägare måste förhålla dig till.

Innehåll i kurs

Vi börjar med att gå igenom de lagar som du som fastighetsägare måste ha kännedom om:

 • Plan och Bygglagen
 • Ansvar för tekniska installationer
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Miljöbalken och följdlagstiftningen
 • Allmänna regler
 • Skadestånd för vissa miljöskador
 • Ansvar för förorenade områden
 • Hälsoskydd
 • Gaturenhållning och skyltning
 • Allmänt skadeståndsansvar
 • Granneansvar

Därefter går vi närmare in på:

 • Elansvar i fastigheter
 • Vad ska ingå i min brandskyddskontroll?
 • Hyresvärdens ansvar

Kurs intressant för

dig som är fastighetsägare, förvaltningschef eller förvaltare inom privata och offentliga fastighetsföretag och förvaltningsföretag.

Kursens mål

är att du ska få kunskap om de skyldigheter och ansvarsområden du har som fastighetsägare. Du ska veta var kraven finns och vad de kan innebära i praktiken.

Tipsa en vän Fråga om kursen