Från behörighetssystem till företagaransvar - Ny elsäkerhetslag ställer nya krav

Kursnummer: 1251200

27 mar 2017
1 dag
Bokningsbar
Stockholm
5 900 kr
Kursprogram Praktisk info

På begäran genomförs denna temadag i repris. Temadagen har genomförts 12 januari och genomförs 9 februari under namnet "Ansvar för elinstallationsarbete - vd eller elinstallatör?". Då innehållet är uppdaterat är också titeln ändrad! Hur påverkas det dagliga arbetet inom industrier, nätbolag och andra företag som utför elinstallationsarbete när elinstallatörens överinseende ska ersättas av ett företagaransvar? Temadagen behandlar den nya elsäkerhetslagstiftningen vad gäller elinstallationsarbete - så här ser ansvarsfördelningen ut när lag och föreskrifter träder ikraft 1 juli 2017. De företag som från och med 1 juli ska utföra elinstallationsarbete ska bedriva egenkontroll med stöd av ett egenkontrollprogram. Frågorna om ansvar, egenkontrollprogrammets innehåll och övriga förutsättningar för elinstallationsarbete är många och frågorna och svaren diskuteras under temadagen.

Innehåll i kurs

Ur innehållet:

- Organisation för elinstallationsarbete

- Egenkontrollen och egenkontrollprogrammet

- Hur påverkas innehavaren? Och relationen innehavare - elinstallationsföretag

Kurs intressant för

Personal inom nätföretag, industrier, kommuner, landsting och andra företag som ansvarar för, leder och fördelar elinstallationsarbete. Det kan till exempel gälla företagsledare, arbetsledare och elinstallatörer. Även beställare och besiktningsmän berörs av den nya lagstiftningen.

Förkunskaper

Inga.

Kursens mål

Är att tydliggöra förutsättningarna för att få utföra elinstallationsarbete efter 30 juni 2017 och hur ansvar och skyldigheter är fördelade enligt lag och föreskrifter.

Tipsa en vän Fråga om kursen