ISO 17025 - Kvalitetssystemet för laboratoriet

Kursnummer: 852000

10 - 11 okt 2017
2 dgr
(4 platser kvar)
Stockholm
13 900 kr
Kursprogram Praktisk info

Du skaffar dig grundläggande kunskaper om standarden ISO 17025. Du får också strukturen i nya ISO 17025:2017 som ges ut nästa år. Vi diskuterar och arbetar kring olika nyckelbegrepp som berör laboratorieverksamheten. Du får handfasta råd i hur ISO 17025 kan driftsättas för att utveckla och säkerställa kvaliteten.

Innehåll i kurs

  • Vad är ISO/IEC 17025 jämfört med andra ledningssystem för kvalitet?
  • Grundläggande begrepp i laboratoriemiljö
  • Koppling till andra standarder.
  • Vad innebär de olika avsnitten i ISO/IEC 17025?
  • Hur ser samspelet med andra kvalitetssystem ut?
  • Hur hantera kundkrav, myndighetskrav, SWEDAC
  • Praktiska avsnitt med fördjupade diskussioner kring vissa nyckelområden

Kurs intressant för

-Laboratoriepersonal, kvalitetsansvariga (på olika nivåer), kvalitetssystembyggare och personal med liknande uppgifter. -Dig som arbetar för ett företag som vill utveckla sin laboratorieverksamhet och/eller tillmötesgå kundkrav. -Kursen kan också vara ett första steg mot ackreditering som ett godkänt tredjepartslaboratorium.

Förkunskaper

Det är bra om du har någon erfarenhet av arbete inom kvalitet, ackreditering, certifiering, revision eller motsvarande.

Kursens mål

-Du ska förstå vad ISO/IEC 17025 är och vad standarden kan tillföra den egna verksamheten. -Du ska ha insikt i hur ett kvalitetssystem enligt ISO/IEC 17025 kan byggas upp.

Kommentarer från tidigare deltagare

Jag är mycket nöjd med den här kursen för den gjorde standarden mer lättförståelig för min del. Den kommer att hjälpa mig i mitt fortsatta kvalitetsarbete på laboratoriet där jag jobbar.

Tipsa en vän Fråga om kursen