Logo

ISO 17025:2005 - Kvalitetssystemet för laboratoriet

2 kursdagar

ISO/IEC 17025 är en standard för företag som vill kvalitetssäkra sina laboratorier eller tillmötesgå kundkrav på laboratorieverksamheten. Den utgör också bas för de laboratorier som söker ackreditering mot mätområden eller testmetoder.

På den här kursen får du en grundläggande kunskap om ISO/IEC 17025. Vi diskuterar och arbetar kring olika nyckelbegrepp som berör en laboratorieverksamhet. Du får dessutom handfasta råd om hur ISO/IEC 17025 kan driftsättas inom det egna företaget.

Innehåll i kurs

 • Vad är ISO/IEC 17025 jämfört med andra ledningssystem för kvalitet?
 • Grundläggande begrepp i laboratoriemiljö
 • Koppling till andra standarder.
 • Vad innebär de olika avsnitten i ISO/IEC 17025?
 • Hur ser samspelet med andra kvalitetssystem ut?
 • Hur hantera kundkrav, myndighetskrav, SWEDAC
 • Praktiska avsnitt med fördjupade diskussioner kring vissa nyckelområden

Kursens mål

 • Du ska förstå vad ISO/IEC 17025 är och vad standarden kan tillföra den egna verksamheten.
 • Du ska ha insikt i hur ett kvalitetssystem enligt ISO/IEC 17025 kan byggas upp.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Hans Grimhammar
Hans Grimhammar Ortiva Consulting

Hans har flera års erfarenhet som certifierad revisionsledare inom europeisk bilindustri. I uppdraget ingår att utveckla och revidera de interna laboratorierna samt att revidera externa laboratorier för test och kalibrering.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor

Vem är kursen för

 • Laboratoriepersonal, kvalitetsansvariga (på olika nivåer), kvalitetssystembyggare och personal med liknande uppgifter.
 • Dig som arbetar för ett företag som vill utveckla sin laboratorieverksamhet och/eller tillmötesgå kundkrav.
 • Kursen kan också vara ett första steg mot ackreditering som ett godkänt tredjepartslaboratorium.

Förkunskaper

Det är bra om du har någon erfarenhet av arbete inom kvalitet, ackreditering, certifiering, revision eller motsvarande.

Till toppen