Industriell ekonomi med kalkylering

Verksamhetsstyrning och industriell ekonomi är en akademisk högskoleutbildning om 7,5 högskolepoäng för dig, i ledande befattning, som vill utveckla dina affärsmässiga färdigheter. Kursen bedrivs på halvfart och med en blandning av fysiska träffar och webbaserad distansutbildning. Upplägget är utformat för att kunna genomföras parallellt med ditt ordinarie arbete.

Industriell ekonomi med kalkylering är en akademisk högskoleutbildning. Den vänder sig till dig som har en ledande befattning och som vill utveckla dina affärsmässiga färdigheter. Kursen utgår från industriellt företagande och ger dig verktyg för planering och styrning av verksamheten. Med ökad kunskap om ekonomisk styrning kan du fatta välgrundade beslut och förbättra företagets lönsamhet.

 

Innehåll

EKONOMISK STYRNING UR ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. En introduktion av ämnet.

 

FÖRETAGSEKONOMISKA GRUNDBEGREPP. Vi går igenom grundläggande termer, kostnads- och intäktsanalys och hur du skapar lönsamhet.

 
BUDGETERING OCH KALKYLERING PÅ LÅNG OCH KORT SIKT. I denna del av kursen får du ta del av olika metoder för planering och styrning av verksamheten. 
 
BESLUTSFATTANDE MED EKONOMISKA KALKYLER SOM GRUND. Du får redskap för hur du samlar in relevant data och sammanställer beslutsunderlag. 
 
GRUNDERNA I BALANCED SCORECARD. Vi går igenom styrinstrument som tar hänsyn till mer än finansiella mått.

 

Ladda ned kursprogram

DATUM: 11 jan 2017 - 27 mars 2017

KURSNUMMER: 1226900

ORT: Stockholm & Online

PRIS: 25 000 kr

HÖGSKOLEPOÄNG: 7,5hp

Kursen ingår som en av åtta delkurser i programmet MBA för ingenjörer 60hp

Kursens genomförande

Kursen genomförs på halvfart. Du går utbildningen i Stockholm och online med ett upplägg anpassat för dig som har behov av kvalificerad kompetenshöjning med minimal påverkan på ditt dagliga arbete.
 
Vi inleder och avslutar med heldagsseminarium i Stockholm. Mellan seminarierna ser du inspelade föreläsningar samt deltar i webbinarier online i mötesverktyget Adobe Connect. Du kan också följa dina framsteg och ta del av allt material via din personliga kursportal.
 
Kursen är en delkurs i MBA programmet

Har du några frågor?
Hör av dig så berättar vi mer!

Rickard Wallgren
08-586 386 72

Lotta Holmgren
08-586 386 76