Logo

Internationella affärer

7,5 hp

Internationella affärer är en akademisk högskoleutbildning. Den vänder sig till dig som har en ledande befattning och som vill utveckla dina affärsmässiga färdigheter.

Kursen behandlar de beslut ett företag som verkar på en global marknad står inför. Vi går igenom olika beslutsfrågor som ett företag behöver ta ställning till inför en etablering utomlands.

Innehåll i kurs

Huvudsakliga moment i kursen hanterar frågorna om företaget ska etablera sig utomlands och i så fall på vilka marknader, vilken strategi företaget ska välja vid en eventuell etablering, hur det globala marknadsföringsprogrammet bör utformas och hur det kan implementeras och koordineras globalt.

Olikheter mellan marknader såsom skillnader i kultur, ekonomi, regelverk och marknadsstruktur samt hur dessa skillnader påverkar företagets förhållningssätt till internationalisering behandlas.

Verktyg för att analysera detta och ta med det i ett beslutsfattande ingår. Kursen behandlar även hur internationalisering påverkar företagens handel och inköp, sourcing, exportmöjligheter, samt underleverantörers beroende av kundernas lokalisering.

Kursens mål

  • Förstå och ha insikt i vad som driver företag till internationalisering och vad som påverkar deras etableringsstrategier för utländska marknader.
  • Visa fördjupad förståelse för den situation som företag ställs inför vid en internationalisering.
  • Visa förståelse för hur globaliseringen påverkar företagens förutsättningar för internationalisering.
  • Identifiera och analysera omvärlden samt kunna argumentera för eller emot alternativa strategier vid internationalisering.
  • Redogöra för teoribildningen kring företagens internationaliseringsprocess.
  • Visa förtrogenhet med modeller och teoretiska resonemang inom området.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så funkar det

Kursens genomförande

Med vårt flexibla upplägg kan du smidigt studera vid sidan om ditt ordinarie arbete! Vi träffas i Stockholm vid start- och slutseminarium. Resten av utbildningen läser du på halvfart via webben där du ser inspelade föreläsningar samt deltar i webbinarier. 

mba_genomforande

Högskolan Dalarna / Högskolepoäng

Kursen är ett samarbete mellan STF Business Academy och Högskolan Dalarna. Högskolan Dalarna är de som examinerar deltagare och delger högskolepoäng

Delkurs i MBA

Starten på en MBA

Kursen ingår som en av åtta delkurser i programmet MBA för ingenjörer. Du kan enkelt fortsätta på MBA programmet efter att du genomfört denna kurs. 

Du väljer själv om du vill förbinda dig till en kurs i taget eller ett år i taget.

Läs mer om MBA för ingenjörer

Högskolan Dalarna / Högskolepoäng

MBA programmet är ett samarbete mellan STF Business Academy och Högskolan Dalarna. Högskolan Dalarna är de som examinerar deltagare och delger högskolepoäng

7,5 hp 29 000 kr exkl. moms
  • stockholm & online
  • Start 12 apr 2018, 09:30
  • Slut 19 jun 2018, 17:00
  • Boka

Pris & Villkor

Kursmaterial och måltider ingår i kursavgiften. Moms tillkommer.

Allmänna villkor

Vem är kursen för

Dig som siktar på befattningar som kräver avancerad kompetens inom affärsmannaskap.

Datum

stockholm & online, 12 apr 2018 - 19 jun 2018

Pris

29 000 kr exkl. moms

Till toppen