Internationella affärer

Internationella affärer är en akademisk högskoleutbildning om 7,5 högskolepoäng för dig, i ledande befattning, som vill utveckla dina affärsmässiga färdigheter. Kursen bedrivs på halvfart med en blandning av fysiska träffar och webbaserade distansutbildning. Upplägget är utformat för att kunna genomföras parallellt med ditt ordinarie arbete. Kursen ingår även som en av åtta delkurser i programmet MBA för ingenjörer.

Kursen behandlar internationaliseringens drivkrafter och olika frågeställningar som är viktiga för industriföretag som agerar i flera olika länder. I kursen behandlas företagets internationaliseringsprocess, val av marknad samt marknadsetablering. I kursen lyfts även frågor som har med handelns globalisering att göra. Deltagarna kommer att analysera ett företags internationella verksamhet.

Kursinnehållet är under utveckling, mer info kommer.

DATUM: 12 apr - 19 jun 2018

KURSNUMMER: 1227200

ORT: Stockholm & Online

PRIS: 25 000 kr

HÖGSKOLEPOÄNG: 7,5hp

Kursen ingår som en av åtta delkurser i programmet MBA för ingenjörer 60hp

Kursens genomförande

Kursen genomförs på halvfart. Du går utbildningen i Stockholm och online med ett upplägg anpassat för dig som har behov av kvalificerad kompetenshöjning med minimal påverkan på ditt dagliga arbete.
 
Vi inleder och avslutar med heldagsseminarium i Stockholm. Mellan seminarierna ser du inspelade föreläsningar samt deltar i webbinarier online i mötesverktyget Adobe Connect. Du kan också följa dina framsteg och ta del av allt material via din personliga kursportal.
 
Kursen är en delkurs i MBA programmet

Har du några frågor?
Hör av dig så berättar vi mer!

Rickard Wallgren
08-586 386 72

Lotta Holmgren
08-586 386 76