Logo

Nätverksteknik - praktisk grundkurs

3 kursdagar

Nätverkstekniken används i allt fler systemlösningar och tillämpningar. På den här grundkursen får du praktiska kunskaper om de tekniker och protokoll som du stöter på i ett lokalt datanätverk.

Kursen fokuserar på LAN-teknologin Ethernet och innehåller flera laborationer på LAN-komponenter. Med grundläggande kunskaper i Ethernet och TCP/IP har du basen för ett yrkeskunnande som är attraktivt i många branscher.

Innehåll i kurs

En både översiktlig och detaljerad genomgång av nätverket, hur det fungerar och vilka komponenter som krävs. Fokus ligger på det lokala nätverket och hur man kopplar samman flera lokala nät till ett större (koncern-)nät. Genom att blanda genomgångar av den bakomliggande teorin med laborationer där kunskaperna verifieras. Du får en god förståelse för principerna för kommunikation och hur det tekniskt fungerar. Fokus ligger på de vanligaste kommunikationssätten Ethernet och WLAN med TCP/IP som kommunikationsprotokollLAN översikt

 • Översikt över nätverksområdet.
 • Grundbegrepp och -funktioner.
 • Nätverksteknologier, LAN, MAN och WAN
 • Kommunikation i skikt - varför och hur.
  OSI-modellen, TCP/IP-modellen, MAC adress
 • Nätverkstopologier, fysiska och logiska.
  Hur byggs fastighetsnätet?
 • Ethernet, principer och funktion
  Ethernet v2 eller 802.3?
  Kabeltyper, kopparkabel, koax, TP-kabel, fiberoptisk kabel
  Kapaciteter 10 BaseT, 10BaseT Gigabit Ethernet 10, 40 och 100 Gbps Ethernet
  Accessmetod, CSMA-CD, trafikmodell
  Ramformat, kontrollmekanismer
 • WLAN, trådlösa nät
  Likheter och skillnader mot Ethernet
  Byggsätt, antenner, inställningar, nätseparation
 • Nätverkskomponenter
  brygga, switch och router
 • Switchingfunktioner
  VLAN, Spanning Tree, Trunkning, Layer 3 switching
 • Fjärrförbindelser med VLAN-teknik, Q-in-Q
 • Sammankoppling av LAN till internet-nät
  Routing, -principer och -protokoll
 • Praktiska övningar: Uppbyggnad och driftsättning av LAN (switch, router), konfigurering av nätkomponenter, IP-inställningar på noder som PC, Switch, Router. VLAN, trådlösa LAN (WLAN), Protokollanalys

Kursens mål

Att ge en grundläggande teoretisk och praktisk kunskap och förståelsen för hur nätverket, Ethernet och TCP/IP fungerar. Ge grunderna om hur du bygger upp ett nätverk och kunskap om de olika komponenter som ingår.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Anders Åsberg
Anders Åsberg Elkraftingenjör, A-kvadrat

"Föreläsarens inlevelse, kompetensnivå och förmåga att kunna svara på alla konstiga frågor, här är kursen outstanding."

Mika Karlsson
Mika Karlsson Projektör, VänerEnergi

"Mycket kompetent föreläsare med gedigen kunskap i branschen."

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Introduktion
 • Översikt
 • Kommunikation i skikt
 • Topologier
 • Nätkomponenter
 • Laboration

Dag 2

 • Nätkomponenter
 • Laboration
 • Routrar
 • Laboration
 • Ethernet

Dag 3

 • Nätverksanalys, laboration
 • VLAN
 • Laboration
 • Routing i VLAN, laboration
 • TFTP, laboration
 • WLAN

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Jan Sivertsson
Jan Sivertsson Pondra

Jan är en mycket erfaren konsult, specialiserad på komplexa system av system, nätverksteknik, säkerhetsstem och tekniska avlyssningsskydd samt kravställning och teknisk upphandling. Jan har lång erfarenhet som projektledare, teknisk koordinator och dokumentatör vid komplexa projekt. Jan har också lång erfarenhet som kravställare, utvärderare och förhandlare vid offentlig upphandling. Jan har varit föreläsare för STF Ingenjörsutbildning sedan 1990.

Certifierad nätverkstekniker

Denna kurs är en del av utbildningen Certifierad nätverkstekniker, läs mer

certifierad_natverkstekniker

3 kursdagar 16 400 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 15 okt 2019, 09:00
 • Slut 17 okt 2019, 16:30
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som har behov av att förstå hur nätverket fungerar och hur man ska bygga upp nätverket för att få önskad funktionalitet. Tekniker, supportpersonal, elektriker, chefer.

Förkunskaper

Kursen kräver endast att du har PC-vana.

Övrig information

Kursen ingår som delkurs 1 i utbildningen Certifierad Nätverkstekniker.

Datum

stockholm , 15 okt 2019 - 17 okt 2019

Pris

16 400 kr exkl. moms

Till toppen