Produktledning

Kursnummer: 1180400

10 - 11 okt 2017
2 dgr
Bokningsbar
STOCKHOLM
15 000 kr
Kursprogram Praktisk info

- Är du blivande produktchef eller samverkar du med produktledningen från utveckling, marknad, ledning eller leverans? I den här grundkursen får du kunskap om best practice inom produktplanering och produktledning. Du får gå igenom grunderna i de olika aktiviteterna som kännetecknar produktledning.

Innehåll i kurs

Vi går igenom de grundläggande begreppen inom produktledning så att du får en omfattande grundkunskap inom området.
Kunskap om produktledningens olika faser och exempel på arbetsfördelning och roller för att förstå hur dess samverkan leder till bättre produkter. Andra områden som diskuteras är användarupplevelse, User Experience, och hur man kan jobba med det i hela företaget. Du får även en överblick av produktlivscykel och hur du med produktledningen kan stödja marknadsföring och försäljning.
I kursen belyser vi även hur du genom marknadsförståelse ser vilken plats din produkt har i ekosystemet, vilka trender som påverkar företaget. Även hur olika lösningar påverkar produktplanering med avseende på roadmaps och releasehantering. Business case och hur afärsmodeller påverkar produktledningen är andra områden vi går igenom. Best practise inom produktledning är ytterligare ett moment.
Du får checklistor för hur du kan hantera krav, göra prioritering och överlämning. Vad skiljer en produktportfölj respektive en projektportfölj och hur du kan förbereda en framgångsrik produktlansering är också delar vi tar upp.
Vi kommer behandla:
Grundläggande begrepp
Vad är en produkt? Vad är produktledning?
• Organisation och roller
Produktledningens olika faser, exempel på arbetsfördelning och roller i teknikföretag
• Marknadsförståelse
Vilken plats skall vår produkt ha i ekosystemet? Vilka trender påverkar vårt företag och våra lösningar?
• Från Företagsstrategi till produktstrategi
Förståelse för företagets mål och vision. Vad innebär det för våra produkter?
• Produktplanering
Arbeta med Roadmaps och release/projektplanering
• Business Case och affärsmodeller
Hur man sätter upp ett business case. Affärsmodeller.
• Kravhantering
Best practise för hur man hanterar krav. Insamling av krav, prioritering, överlämning till utvecklarna
• Utvecklingsmetodik
Vanliga metoder för utveckling och deras påverkan på produktledning, Lean, agile och vattenfall.
• Produktidentitet
Hur du skapar en unik identitet för din produkt. Anpassning till målgruppen
• UX
Hur vi kan få hela företaget att jobba mot en bra User Experience
• PLCM
Hur man kan hantera produkten över hela livscykeln
• Portföljhantering
Vad är en produktportfölj resp projektportfölj. Investeringsbeslut.
• Produktlansering
Hur förbereder du en lyckad produktlansering, Checklistor för launch.
• Samverkan med pilotkunder
Hur kan kunden komma in i produktutvecklingen
• Produktmarknadsföring
Hur kan vi supporta marknadsföring och försäljning med material.
Föreläsare
Erik Bjernulf, Tolpagorni – ansvarig för produktplanering på specialistföretaget Tolpagorni Product Management. Erik har lång erfarenhet både som utvecklingschef och afärsansvarig. Han har arbetat i stora organisationer som Ericsson men även i små High Tech startups. Läs mer om Erik på hans LinkedIn-sida

Produktledning är en process som omfattar både FoU, Ledning, Marknadsföring och Leverans. Du som på något sätt är involverad i produktutveckling har en affärskritisk roll som påverkar hela företaget. Med bra kunskap om produktledning får du en helhetssyn om hela produktutvecklingsprocessen. Du får här verktyg att tillsammans ta fram lönsammare produkter och att korta tiden ut till marknaden.

Kurs intressant för

dig som är ny i rollen som produktchef, eller som arbetar inom FoU i någon annan roll, och vill bygga grundläggande färdigheter och förståelse för produktledning. Även lämplig för dig som vill fräscha upp dina dina kunskaper och lära dig nya verktyg och metoder inom produktledning.

Förkunskaper

I kursen ingår skriftlig dokumentation på engelska så du bör ha kunskaper om att läsa engelsk kursdokumentation.

Kursens mål

Få en grundläggande helhetssyn av alla aspekter inom produktledning. öka den interna effektiviteten genom att tydligt styra produktutveckling mot högre lönsamhet. Utveckla delaktighet och samsyn i den processen och därmed möjliggöra kortare tid till marknad.

Tipsa en vän Fråga om kursen