Logo

Produktledning

2 kursdagar

Är du blivande produktchef eller samverkar du med produktledningen från utveckling, marknad, ledning eller leverans? I den här grundkursen får du kunskap om best practice inom produktplanering och produktledning. Du får gå igenom grunderna i de olika aktiviteterna som kännetecknar produktledning.

Innehåll i kurs

Vi går igenom de grundläggande begreppen inom produktledning så att du får en omfattande grundkunskap inom området.
Kunskap om produktledningens olika faser och exempel på arbetsfördelning och roller för att förstå hur dess samverkan leder till bättre produkter. Andra områden som diskuteras är användarupplevelse, User Experience, och hur man kan jobba med det i hela företaget. Du får även en överblick av produktlivscykel och hur du med produktledningen kan stödja marknadsföring och försäljning.
I kursen belyser vi även hur du genom marknadsförståelse ser vilken plats din produkt har i ekosystemet, vilka trender som påverkar företaget. Även hur olika lösningar påverkar produktplanering med avseende på roadmaps och releasehantering. Business case och hur afärsmodeller påverkar produktledningen är andra områden vi går igenom. Best practise inom produktledning är ytterligare ett moment.
Du får checklistor för hur du kan hantera krav, göra prioritering och överlämning. Vad skiljer en produktportfölj respektive en projektportfölj och hur du kan förbereda en framgångsrik produktlansering är också delar vi tar upp.
Vi kommer behandla:
Grundläggande begrepp
Vad är en produkt? Vad är produktledning?
• Organisation och roller
Produktledningens olika faser, exempel på arbetsfördelning och roller i teknikföretag
• Marknadsförståelse
Vilken plats skall vår produkt ha i ekosystemet? Vilka trender påverkar vårt företag och våra lösningar?
• Från Företagsstrategi till produktstrategi
Förståelse för företagets mål och vision. Vad innebär det för våra produkter?
• Produktplanering
Arbeta med Roadmaps och release/projektplanering
• Business Case och affärsmodeller
Hur man sätter upp ett business case. Affärsmodeller.
• Kravhantering
Best practise för hur man hanterar krav. Insamling av krav, prioritering, överlämning till utvecklarna
• Utvecklingsmetodik
Vanliga metoder för utveckling och deras påverkan på produktledning, Lean, agile och vattenfall.
• Produktidentitet
Hur du skapar en unik identitet för din produkt. Anpassning till målgruppen
• UX
Hur vi kan få hela företaget att jobba mot en bra User Experience
• PLCM
Hur man kan hantera produkten över hela livscykeln
• Portföljhantering
Vad är en produktportfölj resp projektportfölj. Investeringsbeslut.
• Produktlansering
Hur förbereder du en lyckad produktlansering, Checklistor för launch.
• Samverkan med pilotkunder
Hur kan kunden komma in i produktutvecklingen
• Produktmarknadsföring
Hur kan vi supporta marknadsföring och försäljning med material.


Produktledning är en process som omfattar både FoU, Ledning, Marknadsföring och Leverans. Du som på något sätt är involverad i produktutveckling har en affärskritisk roll som påverkar hela företaget. Med bra kunskap om produktledning får du en helhetssyn om hela produktutvecklingsprocessen. Du får här verktyg att tillsammans ta fram lönsammare produkter och att korta tiden ut till marknaden.

Kursens mål

Få en grundläggande helhetssyn av alla aspekter inom produktledning. öka den interna effektiviteten genom att tydligt styra produktutveckling mot högre lönsamhet. Utveckla delaktighet och samsyn i den processen och därmed möjliggöra kortare tid till marknad.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Vad är produktledning? Varför behövs den?
- Grundläggande begrepp, produkt och produktledning
- Organisation och roller, produktledningens olika faser, exempel på
  arbetsfördelning och roller

Produkt vs. projekt
Marknad och ekosystem
- Marknadsförståelse, vilken plats ska produkten ha i ekosystemet
  och vilka trender påverkar företaget och lösningarna?

Produktstrategier, roadmapping
- Från företagsstrategi till produktstrategi, förståelse för vad
  företagets mål och vision innebär för produkterna
- Produktplanering, att arbeta med roadmaps och
  release/projektplanering
- Business Case och affärsmodeller
- PLCM, hur du kan hantera produkten över hela livscykeln
- Portföljhantering, produktportfölj respektive projektportfölj,
  investeringsbeslut

Produktarkitektur
- Produktens funktionella delar och definitionen för gränssnitten
  mellan dessa

Affärsdriven modularisering

Dag 2

Produktplanering, kravhantering
- Kravhantering, insamling av krav, prioritering, överlämning, Best    Practice för hur du hanterar krav
- Produktidentitet, hur du skapar en unik identitet för produkten och
  anpassar till målgruppen
- UX, att få hela företaget att jobba mot en bra User Experience

Insamling av krav

Prioritering av krav

Samverkan inom företaget

Produktframtagningsprocessen
- Utvecklingsmetodik, metoder för utveckling och deras påverkan
  på produktledning 

Agile och Lean

Produktlanseringar och produktmarknadsföring
- Produktlansering, att förbereda en lyckad produktlansering,
  checklistor för lansering
- Samverkan med pilotkunder, hur kan kunden komma in i
  produktutvecklingen?
- Produktmarknadsföring, så stödjer du marknadsföring och
  försäljning

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Magnus Billgren
Magnus Billgren Tolpagorni Product Management

Magnus är en av Sveriges mest meriterade produktstrateger. Han har drivit fram flera produkter inom olika startups, bl.a. några av världens mest innovativa teknologier. Han har vitaliserat portföljer inom stora bolag som ABB och Ericsson och har skapat produkter som generat miljarder i omsättning. Magnus har skapat modeller såsom Value Tree® och Product SoundTrack® och är också medgrundare till ISPMA, det snabbast växande ramverket inom Produktledning. Han är en internationellt anlitad konsult och utbildare på teknologi-intensiva bolag. 

Erik Bjernulf
Erik Bjernulf Tolpagorni Product Management

Ansvarig för produktplanering på specialistföretaget Tolpagorni Product Management. Erik har lång erfarenhet både som utvecklingschef och affärsansvarig. Han har arbetat i stora organisationer som Ericsson men även i små High Tech Start Ups.

Thomas Johansson
Thomas Johansson Tolpagorni Product Management

Thomas är en erfaren produktplanerare och produktstrateg med praktisk erfarenhet inom industri och B2B. Thomas har varit ansvarig för produktledning och arbetade i den egenskapen med produktplanering, produktstrategier och produktmarknadsföring inom telekomindustrin i mer än ett decennium. Hans erfarenhet täcker ett brett utbud av aktiviteter relaterade till produktledning: Agila metoder, teknikutmaningar och produktlanseringar.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 275 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor

Vem är kursen för

Dig som är ny i rollen som produktchef, eller som arbetar inom FoU i någon annan roll, och vill bygga grundläggande färdigheter och förståelse för produktledning. Även lämplig för dig som vill fräscha upp dina dina kunskaper och lära dig nya verktyg och metoder inom produktledning.

Förkunskaper

I kursen ingår skriftlig dokumentation på engelska så du bör ha kunskaper om att läsa engelsk kursdokumentation.

Till toppen