Logo

Reservkraft - drift och underhåll

2 kursdagar

På kursen går vi igenom viktiga saker att tänka på för att kunna upprätthålla en god tillgänglighet på reservkraften. Du lär dig att bedöma underhållsbehovet så att du själv kan utforma drift- och underhållsinstruktioner för det egna aggregatet.

Det är vanligt med installationer av större eller mindre dieseldrivna reservkraftaggregat. Men ofta saknas kunskap för att kunna garantera att reservkraften startar vid behov. För att en reservkraftanläggning ska vara en lönsam investering krävs det att den underhålls och provas på rätt sätt.

Innehåll i kurs

Det är vanligt med installationer av större eller mindre dieseldrivna reservkraftaggregat. Men ofta saknas kunskap för att kunna garantera att reservkraften startar vid behov. För att en reservkraftanläggning ska vara en lönsam investering krävs det att den underhålls och provas på rätt sätt.

  • Bakgrund till behov av reservkraft - olika behov - olika behov av underhåll
  • Ekonomi i reservkraft - underhåll kostar - vad är underhåll?
  • Provkörning av en övningsanläggning
  • Princip för generatoraggregat - från bränsle till el. Vad kräver generatoraggregat?
  • Dieselmotor. Generator. Praktiska / teoretiska övningar
  • DC utrustning. Ventilations- och avgasutrustning. Drift och underhåll, vad är viktigt och hur bör man utforma detta? Hur uppför sig generatoraggregat statiskt och dynamiskt?
  • Bränsle. Parallelldrift. Miljö - vad gäller och vad kan vi göra?

Kursens mål

Du ska efter kursens slut lärt dig att bedöma underhållsbehovet på reservkraftsanläggningen, vad som måste göras, vad som kan göras och själv kunna utforma drift- och underhållsinstruktioner för det egna aggregatet.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Hans Nordin
Hans Nordin Ulriha

Hans arbetar som ansvarig för elkonstruktion och EMC. Hans har även erfarenhet av svaga nät genom sin bakgrund inom reservkraft.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 275 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor

Vem är kursen för

Underhållspersonal, planerare och beställare av underhåll.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. En fördel är om man har arbetat praktiskt med generatoraggregat.Grundläggande elkunskaper är en fördel för att förstå utmaningarna med generatoraggregat.

Till toppen