Robust fiber för besiktningsmän - baskurs

Kursnummer: 1256100

24 - 26 okt 2017
3 dgr
Bokningsbar
Stockholm
18 700 kr
Praktisk info

NY KURS För dig som inte tidigare är besiktningsman men som vill kunna utföra besiktning enligt svenska föreskrifter inom entreprenader och telekommunikationsbranschens gemensamma anvisningar, Robust fiber. Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning – Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa. Nu erbjuds en kurs i Robust fiber för besiktningsmän för de som tidigare inte verkat som besiktningsman. Fokus ligger på de SKA-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa den nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät. Efter kursen är du som besiktningsman godkänd för att besikta anläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber. Efter genomgången kurs blir du godkänd besiktningsman enligt Robust fiber.

Innehåll i kurs

  • Entreprenadbesiktning, 1 dag
  • BAS P/U, 1 dag
  • Robust fiber för besiktningsmän, 1 dag

I dagens digitaliserade samhälle är vi alla beroende av att vår uppkoppling till nätet och internet alltid fungerar. Det är därför viktigt att våra fiber- bredbandsnät är robust byggda och klarar störningar och belastningar över tid. Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar kring detta och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber- och bredbandsnät. Branschen har gett ut anvisningar, Robust Fiber. Nu erbjuds en kurs för Robust fiber för besiktningsmän.

  • Begrepp och definitioner
  • Robusta nät
  • Förläggningsmetoder
  • Site och nod
  • Dokumentation
  • Besiktning
  • Erfarenhetsutbyte

Kurs intressant för

Målgruppen för kursen är personer som inte idag arbetar med att besikta fiberoptiska anläggningar för bredband och telekommunikation men som vill kunna besikta enligt svenska föreskrifter för entrepenad och anvisningar för Robust fiber.

Förkunskaper

Yrkesmän och personer som idag arbetar med fiberoptiska anläggningar. Du är t.ex. certifierad fibertekniker, projektledare för fiberanläggning eller nätprojektör.

Kursens mål

Målet med kursen är att kursdeltagare förståelse för de föreskrifter som gäller vid entreprenadbesiktning och att efter genomgånget material kunna besiktiga enligt de SKA-krav som finns i anvisningar Robust fiber. Efter genomgången kurs är deltagaren godkänd och registrerad besiktningsman för Robust fiber.

Tipsa en vän Fråga om kursen