Robust fiber för besiktningsmän

Kursnummer: 1246300

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning – Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa. Nu erbjuds en kurs i Robust fiber för besiktningsmän. Fokus ligger på de SKA-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa den nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät. Efter kursen är du som besiktningsman godkänd för att besikta anläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber.

Innehåll i kurs

I dagens digitaliserade samhälle är vi alla beroende av att vår uppkoppling till nätet och internet alltid fungerar. Det är därför viktigt att våra fiber- bredbandsnät är robust byggda och klarar störningar och belastningar över tid. Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar kring detta och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber- och bredbandsnät. Branschen har gett ut anvisningar, Robust Fiber. Nu erbjuds en kurs för Robust fiber för besiktningsmän.

  • Begrepp och definitioner
  • Robusta nät
  • Förläggningsmetoder
  • Site och nod
  • Dokumentation
  • Besiktning
  • Erfarenhetsutbyte

Vill du bli besiktningsman och behöver en grundkurs titta på kursen Robust fiber för besiktningsmän - baskurs!

Kurs intressant för

Målgruppen för kursdagen är personer som idag arbetar med att besikta fiberoptiska anläggningar för bredband och telekommunikation och som vill kunna besikta enligt anvisning för Robust fiber.

Förkunskaper

Yrkesmän och personer som idag arbetar med att besikta fiberoptiska anläggningar

Kursens mål

Målet med kursen är att kursdeltagare efter genomgånget material ska kunna besiktiga enligt de SKA-krav som finns i anvisningar Robust fiber. Efter genomgången kurs är deltagaren godkänd och registrerad besiktningsman för Robust fiber.

Tipsa en vän Fråga om kursen