Logo

Robust fiber för besiktningsmän

1 kursdag

Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar för robust fiberanläggning – Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation av dessa. 

Fokus i denna kurs ligger på de SKA-krav och den besiktningsmall som används för att säkerställa den nivå på robusthet som krävs för dagens fiberoptiska nät. Efter kursen är du som besiktningsman godkänd för att besikta anläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber.

Innehåll i kurs

  • Begrepp och definitioner
  • Robusta nät
  • Förläggningsmetoder
  • Site och nod
  • Dokumentation
  • Besiktning
  • Erfarenhetsutbyte

Kursens mål

  • Kursdeltagare ska kunna besiktiga enligt de SKA-krav som finns i anvisningar Robust fiber.
  • Efter genomgången kurs är deltagaren godkänd och registrerad besiktningsman för Robust fiber.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Jimmy Persson
Jimmy Persson Svenska Stadsnätsföreningens service

Jimmy arbetar som Teknisk produktchef på Svenska Stadsnätsföreningens service AB. Utbildad till ingenjör i elektroteknik och datateknik. Jimmy har 30 års erfarenhet av IT-branschen och har specialiserat sig på cybersäkerhet, telekommunikation och standardiseringsarbete. Jimmy har ett 20-tal IT-relaterade certifieringar samt IPMA projektledare.

Lars Björkman
Lars Björkman Eko T Konsult

Managementkonsult med inriktning på IT och telekom. Lars har genom åren fungerat i många olika roller - allt från konsult och projektledare till projektägare och affärsansvarig chef på olika nivåer. Han startade inom området telekommunikationsteknik, men har successivt ändrat fokus från teknik till nytta och affärer.

Robust fiber

Konceptet Robust fiber

I dagens digitaliserade samhälle är vi alla beroende av att vår uppkoppling till nätet och internet alltid fungerar. Det är därför viktigt att våra fiber- bredbandsnät är robust byggda och klarar störningar och belastningar över tid. Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram anvisningar kring detta och på så sätt skapat en miniminivå på robusthet för våra fiber- och bredbandsnät. Branschen har gett ut anvisningarna, Robust Fiber.

Samarbete

Kursen genomförs i samarbete med Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf) inom konceptet Robust fiber.

1 kursdag 7 450 kr exkl. moms

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 275 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor

Vem är kursen för

Målgruppen för kursdagen är personer som idag arbetar med att besikta fiberoptiska anläggningar för bredband och telekommunikation och som vill kunna besikta enligt anvisning för Robust fiber.

Förkunskaper

Yrkesmän och personer som idag arbetar med att besikta fiberoptiska anläggningar

Datum

stockholm, 18 jan 2018

Pris

7 450 kr exkl. moms

Till toppen