Samhällsviktiga funktioner - sårbarhet och åtgärder

Kursnummer: 1261700

1 nov 2017
1 dag
Bokningsbar
Stockholm
4 900 kr
Praktisk info

Förstå kraftsystemens sårbarheter och få exempel på åtgärder för att förbättra kraftsystemets robusthet. Få insikt om vad IT-säkerhet kan innebära för att utveckla starkare säkerhetsstrategier. Få insikt om hur informationssäkerheten kan stärkas. Det moderna samhället är beroende av elektricitet, internet, telekommunikation och vattenförsörjning. Dessa funktioner är samhällsviktiga och om någon av dessa resurser skulle slås ut finns det risk att konsekvenserna blir påtagliga. Under senare år har ett flertal incidenter inträffat i såväl Sverige som i flera länder i Europa. Dessa har i huvudsak riktats mot civila. Vad skulle hända om målet istället var samhällsviktiga funktioner? Den här temadagen lyfter en rad frågeställningar om vad som måste genomföras för att öka systemens robusthet. Vad skulle kunna inträffa och hur kan vi förhindra de värsta konsekvenserna?

Innehåll i kurs

09.00     Registrering och kaffe 

09.30     Kraftsystemets sårbarhet
             - det svenska elnätet
             - kraftproduktion
             - vitala komponenter och reservdelar
             - vad krävs för att sabotera ett ställverk?
             - svaga punkter, var skulle riktade angrepp orsaka stor skada?
             - driftcentraler
             - konsekvenser för samhällsfunktioner vid längre elavbrott
             - möjlighet till önätsdrift
             - reservkraft, hur länge räcker bränslet?
             - skalskydd och redundans
             - obekväma scenarier
             - digitalisering av funktioner, risk för IT-angrepp?
             - möjliga åtgärder 

12.00     Lunch 

13.00     IT-säkerhet
             - fysisk IT-säkerhet
             - telekommunikation
             - det svenska fibernätet
             - serverhallar
             - spridning av felaktig information
             - erfarenheter från omvärlden
             - hur skapar vi robust IT-struktur?
             - E-tjänster 

16.00     Temadagen avslutas

 

Observera att vi även erbjuder en temadag om Smarta elnät den 2 november!

Kurs intressant för

ingenjörer, tekniker och chefer på nätbolag, energibolag, IT, telekommunikation och infrastruktur.

Kursens mål

är att deltagarna ska erhålla inblick i hur samhällsviktiga funktioner fungerar och hur de kan förstärkas i syfte att öka det civila samhällets motståndskraft i händelse av framtida incidenter.

Tipsa en vän Fråga om kursen