Logo

Smarta elnät

1 kursdag

Elnätet håller på att förändras. Från ett system baserat på centraliserad elproduktion till att kunderna övertar allt större del av elproduktionen i form av bland annat vindkraftverk och solceller. Samtidigt är flera kärnkraftreaktorer på väg att avvecklas. Utöver detta kommer elbilar att ta en allt större marknadsandel, i takt med att batterierna blir både billigare och bättre.

Effektflöden kommer att ha i olika riktningar, samtidigt som en fluktuerande elproduktion ska balanseras av energilagring och styrning av lasten. Möjligheterna är enorma, men vilka oväntade tekniska problem riskerar att uppstå? Är smarta elnät smarta eller skapar de ett komplicerat system där robustheten minskar?

På temadagen lär du dig mer om smarta elnät och utvecklingen av infrastrukturen för laddning av elbilar. Du kommer dessutom att få insikter i småskalig elproduktion och en förståelse för hur det påverkar elnätet.

Innehåll i kurs

 • Smarta elnät
 • Infrastruktur för laddning av elbilar
 • Solceller och växelriktare

Observera att vi även erbjuder en temadag om Samhällsviktiga funktioner - sårbarhet och åtgärder den 1 november!

Kursens mål

Att deltagarna ska erhålla en grundläggande och fördjupad förståelse om smarta elnät och en inblick i de utmaningar som väntar för det svenska kraftsystemet.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

 • 09.00 Registrering och kaffe
 • 09.30 Smarta elnät
  - Vad är smarta elnät?
  - Teknisk utveckling i elnätet
  - Från kund till prosument
  - Effektflöden i olika riktningar
  - Fiberkommunikation till nätstationer
  - Reläskyddsfilosofi för smarta elnät
  - Fluktuerande kraftproduktion
  - Energilagring
  - Styrning av lasten
  - Kommer framtidens 400 V nät att påminna om maskade regin- och stamnät?
  - Felströmmar och felbortkoppling
  - Tekniska problem och obekväma scenarier
  - Intelligenta nätstationer
  - Är 5-ledare mindre lämpliga som serviceledningar i smarta elnät?
  - Spänningshöjningar i 400 V system p g a solceller
  - Lindningskopplare i nätstationer - erfarenheter från kontinenten
  - Ansvar vid skador på elbilar, växelriktare och elnät
  - Bakmatade felströmmar
  - Påverkas selektivplaner av kortslutningseffekt från kunden?
  - Längsdifferentialskydd - standard i framtiden?
  - Bristfällig elkvalitet
  - Likspänningsnät
  - Likriktare intill nätstationer
 • 12.00 Lunch
 • 13.00 Infrastruktur för laddning av elbilar
  - Elbilen - dåtid, nutid och framtid
  - Teknisk utveckling
  - Statistik och trender
  - Laddutrustning och gränssnitt
  - Laddinfrastrukturens roll i framtidens smarta elnät
 • 15.00 Solceller och växelriktare
  - Teknisk utveckling
  - Erfarenheter från Tyskland
  - Krav vid installation
  - Anslutning till elnät
 • 16.00 Temadagen avslutas

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Gustav Lundqvist
Gustav Lundqvist Gustav Lundqvist Elkonsult

Gustav är civilingenjör i energiteknik och utbildad lärare. Gustav arbetar som ingenjör och utbildare för kraftindustrin.

Daniel Petrovic
Daniel Petrovic SWECO Society

Energiingenjör och trafikplanerare. Daniel har lång erfarenhet av laddinfrastruktur för eldrivna fordon. Han var ansvarige för uppbyggnad och utveckling av laddinfrastruktur för elfordon i den del av Green Highway regionen som utgör Sundvalls kommun.

1 kursdag 4 900 kr exkl. moms
 • stockholm Drottninggatan 71b
 • Start 2 nov 2017, 09:30
 • Slut 2 nov 2017, 16:30
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 275 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor

Vem är kursen för

Ingenjörer och tekniker på nätbolag, konsultbolag och entreprenörer.

Till toppen