Logo

Tillgänglighetsdagen

1 kursdag

Tillgänglighetsdagen 2017 har temat utomhusmiljö. Här möter du några av dem som dagligen arbetar med tillgänglighetsfrågor. Att göra tillgängligt innebär att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga i samhällslivet genom att identifiera och undanröja hinder. Tillgängligheten är nödvändig för ungefär 10% av Sveriges befolkning men bekvämt för 100%. Det borde betyda att om vi tänker tillgänglighet från början i alla våra projekt så blir samhället bättre för alla.

Innehåll i kurs

 • Regelverket; bland annat BBR, ALM och HIN
 • Olika gruppers behov
 • Goda exempel
 • Belysning
 • Ledstråk
 • Orientering och framkomlighet

I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Program
09.00 Registrering och kaffe                                                                                         
09.30 PBL, PBF, BBR, ALM och HIN, Branka Majkic                       
11.00 Belysning, Susanne Strömberg
          - syn och seende, kortfattad genomgång av termer och samband
          - vanliga fällor vid planering av belysta miljöer
          - aktuell forskning
          - goda exempel
12.00 Lunch                                                                          
13.00 Mina drömmar stad, från en synskadads perspektiv, Pia-Lena Krischél   
13.30 Mina drömmars stad, från en rullstolsburens perspektiv, Anette Bohm                                 
14.15 Eftermiddags fika                                                                       
14.35 Goda exempel. Lennart Klaesson
          - Tillgängliga lekplatser, parker, bad, bryggor och  naturområden.
15.35 Orientering och framkomlighet, Catarina Nilsson
16.30 Avslut 

Kursens mål

Att tänka tillgänglighet från start och under hela processen.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Lennart Klaesson
Lennart Klaesson Lennart Klaesson Arkitekt SAR/MSA

Lennart har arbetat många år som projekterande arkitekt på olika arkitektkontor. Har erfarenhet av stadsplanering och bygglov, renovering och ombyggnader av äldre byggnader. Han har varit projektledare för Stockholms stads Tillgänglighets-projekt. Lennart drivet idag egen konsultverksamhet, mest med uppdrag som certifierad sakkunnig i tillgänglighet.

Branka Majkic
Branka Majkic BBH Arkitekter & Ingenjörer AB

Arkitekt och certifierad sakkunnig avseende tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Branka har gedigen erfarenhet av praktiskt arbete med husbyggnadsprojektering samt som sakkunnig inom tillgänglighet. Hon är även verksam som föreläsare i utbildningssammanhang avseende tillgänglighetsfrågor.

1 kursdag 5 600 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 26 sep 2018, 09:30
 • Slut 26 sep 2018, 16:30
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 275 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor

Vem är kursen för

dig som jobbar inom kommun och landsting som bl a planerare eller exploatör. Du kan också vara arkitekt, byggherre, förvaltare eller projektledare med fokus på tillgänglighetsfrågor.

Datum

stockholm, 26 sep 2018

Pris

5 600 kr exkl. moms

Till toppen