Tillgänglighetsdagen

Kursnummer: 1254700

26 sep 2017
1 dag
Bokningsbar
Stockholm
5 600 kr
Kursprogram Praktisk info

Tillgänglighetsdagen 2017 har temat utomhusmiljö. Här möter du några av dem som dagligen arbetar med tillgänglighetsfrågor. Att göra tillgängligt innebär att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga i samhällslivet genom att identifiera och undanröja hinder. Tillgängligheten är nödvändig för ungefär 10% av Sveriges befolkning men bekvämt för 100%. Det borde betyda att om vi tänker tillgänglighet från början i alla våra projekt så blir samhället bättre för alla.

Innehåll i kurs

  • Regelverket; bland annat BBR, ALM och HIN
  • Olika gruppers behov
  • Goda exempel
  • Belysning
  • Ledstråk
  • Orientering och framkomlighet

I priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.

Program
09.00 Registrering och kaffe                                                                                         
09.30 PBL, PBF, BBR, ALM och HIN, Branka Majkic                       
11.00 Belysning, Susanne Strömberg
          - syn och seende, kortfattad genomgång av termer och samband
          - vanliga fällor vid planering av belysta miljöer
          - aktuell forskning
          - goda exempel
12.00 Lunch                                                                          
13.00 Mina drömmar stad, från en synskadads perspektiv, Pia-Lena Krischél   
13.30 Mina drömmars stad, från en rullstolsburens perspektiv, Anette Bohm                                 
14.15 Eftermiddags fika                                                                       
14.35 Goda exempel. Lennart Klaesson
          - Tillgängliga lekplatser, parker, bad, bryggor och  naturområden.
15.35 Orientering och framkomlighet, Catarina Nilsson
16.30 Avslut 

Kurs intressant för

dig som jobbar inom kommun och landsting som bl a planerare eller exploatör. Du kan också vara arkitekt, byggherre, förvaltare eller projektledare med fokus på tillgänglighetsfrågor.

Kursens mål

Att tänka tillgänglighet från start och under hela processen.

Tipsa en vän Fråga om kursen