Vattenkraftstationers dynamiska egenskaper, vattenvägar, turbiner och turbinreglering

Kursnummer: 288000

21 - 22 nov 2017
2 dgr
Bokningsbar
STOCKHOLM
14 900 kr
Kursprogram Praktisk info

Du lär dig om dynamiken i vattenvägarna, turbinreglering och frekvensreglering på stort nät och eget nät. Reglerstabilitet, dvs ett aggregats förutsättningar för drift på eget nät förklaras utifrån olika dynamiska egenskaper (tidskonstanter). Primär och sekundär frekvensreglering (FCR och FRR) på nordiska elnätet behandlas ingående liksom begreppet statik. Simuleringar i realtid och exempel från verkliga händelser diskuteras. Detta är en avancerad kurs för dig som är ingenjör och vill få ökade insikter i hydrodynamik, regler-och stabilitetsteori.

Innehåll i kurs

 •  Elkraftsystemet och vattenkraftens roll.
 •  Vattenkraftstationens dynamiska objekt och tillhörande reglersystem.
 •  Hydrodynamisk teori.
 •  Vattenvägar och turbiner (process).
 •  Hydrauliksystem (ställdon).
 •  Reglerteori, PID-reglering (regulator).
 •  Tidskonstanter för vattenvägar och aggregat (Ta och Tw). Reglerstabilitet.
 •  Turbinreglering.
 •  Frekvensreglering på stort nät (primär och sekundär, FCR och FRR).
 •  Drift på eget nät och dödnätsstart.
 •  Simuleringar.
 •  Exempel från verkliga störningar på nordiska nätet.

Vi har även en kurs för dig som behöver en grundläggande kurs inom vattenkraftteknik

Kurs intressant för

Ingenjörer med anknytning till vattenkraftbranschen som behöver en fördjupad kunskap om turbinreglering och hydrodynamik. Ingenjörer som arbetar med handel av reglerstyrka har också ha ett utbyte av kursen.

Förkunskaper

Ingenjör eller lång praktisk erfarenhet inom området.

Kursens mål

är att ge en teoretisk bakgrund till hur de dynamiska egenskaperna i en vattenkraftstation styr vilka typer av driftfall som är möjliga och hur frekvensreglering sker på stort nät och eget nät.

Tipsa en vän Fråga om kursen