Logo

Agil visuell projektledning

2 kursdagar

Med agil projektledning kan du korta projekttiden och öka innovationstakten. Här får du verktygen till ett både effektivt och inspirerande sätt att arbeta.
"Det är viktigt att få saker gjorda - inte att ha mycket på gång!"

Innehåll i kurs

I agil projektledning går vi igenom grundläggande förutsättningar och användbara metoder för att få snabbare framdrift och bättre lösningar. Vi använder principer och metoder som utgångspunkt för gemensamma övningar och diskussioner runt hur arbete i projekt kan läggas upp för att bli mer agilt.

• Hur vi får ut mer resultat av en grupp människor.
• Visuell styrning (daglig styrning) av arbetet.
• Utveckling av nya lösningar är förenat med osäkerhet och risk. Hur vi hanterar och balanserar risktagandet.
• Vad som krävs för att arbete i team ska fungera bra.
• Problem och svårigheter är naturliga fenomen i projekt. Hur vi hanterar oförutsedda problem inom avsatt tid och budget.

Kursens mål

Kursen ger dig grundförutsättningar för agil projektledning i en verksamhet som driver många multi-disciplinära projekt. Du får kunskap om varför resursbrist uppstår och hur du hittar dina dolda resurser. Du får också lära dig hur arbetet läggs upp för att projektet ska kunna arbeta som ett team med förutsättningar att anpassa sig efter ändrade förutsättningar.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Definition av Agil, Projekt och Agil organisation.
 • Projekt är en del av en större helhet. Hur projekt kan initieras inom ramen för en verksamhet.
 • Utjämna arbetsbelastningen i ett projekt. Kapacitetsöverslag. Visualisera framdrift. Hantera köer. Korta ledtider. Allokera resurser. Fokusera arbetet. Kumulativa flödesdiagram (CFD). Littles lag.
 • Planering och beslutsfattande i realtid. Uppdelning av stora initiativ i flera projekt. Uppdelning av projekt i mindre delar ner till aktiviteter. Frekventa stå-upp möten (pulsmöten) med visuella tavlor.

Dag 2

 • Våga ta risker för att vinna ny kunskap. Hantera risk och osäkerhet vid utvecklingsarbete. Tidig återkoppling.
 • Arbeta i team. Projektets målbild. Gemensam projektplanering. Enkla regler. Effekten av samlokalisering. Projektledarrollen. Pulstavla. Självorganiserande team.
 • Problemhantering. Hantera restlistor. Visualisera framdrift som en grön front. Hantera osannolika händelser respektive återkommande hinder.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Ulla Sebestyén
Ulla Sebestyén Parmatur

Civilingenjör med mer än 20 års erfarenhet av projektledning, personalledning och verksamhetsutveckling inom svensk industri. Ulla har även 10 års erfarenhet av att framgångsrikt införa Lean genom pulsmöten i företag.

2 kursdagar 13 500 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 13 jun 2018, 09:30
 • Slut 14 jun 2018, 16:00
 • Boka 9 Platser kvar
 • stockholm
 • Start 26 nov 2018, 09:30
 • Slut 27 nov 2018, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor

Vem är kursen för

Projektledare, teamledare, utvecklare och chefer som arbetar med produkt- eller tjänsteutveckling, produktvård eller annan typ av ärendehantering.

Datum

stockholm, 13 jun 2018 - 14 jun 2018

stockholm, 26 nov 2018 - 27 nov 2018

Pris

13 500 kr exkl. moms

Till toppen