Logo

Agil visuell projektledning

3 kursdagar

Med agil projektledning kan du öka antalet genomförda projekt och på så sätt öka lönsamheten. Här får du verktygen till ett både effektivt och inspirerande sätt att arbeta.

"Det viktiga är att få saker gjorda - inte att ha mycket på gång!"

Innehåll i kurs

I agil projektledning kombinerar vi korta teoripass med praktiska övningar där du använder Puls-metodiken och visuella verktyg. Du arbetar fram visuella mål och planer för ditt projekt och lär dig att strukturera korta uppdrag som ligger utanför projektet. Vi visar även hur du etablerar pulstavlor och använder dessa på dagliga pulsmöten. Resultatet blir ett effektivera och roligare sätt att arbeta och interagera i projektgruppen.

 • Projektledning med Pulstavlor och Pulsmöten för projekt.
 • Metoder för arbete och beslut i tvärfunktionella team.
 • Organisera arbetet med korta uppdrag, ibland kallat "linjearbete".
 • Hela kursen är upplagd med korta teorigenomgångar och många praktiska övningar då du får använda metodiken. Läs mer om Puls-metodiken >> 

Kursens mål

Du ska kunna sätta upp pulstavlor, genomföra pulsmöten, leda workshops där grupper av personer gemensamt arbetar fram underlagen för pulstavlorna, prioritera och hantera korta uppdrag samt förstå grundförutsättningar för agil projektledning i en verksamhet som driver många projekt.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Dag 1

 • Registrering
 • Vad är Agilt?
 • Förutsättningar och problem i multiprojektorganisationer
 • Pulstavlor och pulsrum
 • Planering för visualisering av projekt
 • Övningar i att forma mål, övergripande planer, detaljplaner och risker

Dag 2

 • Pulsmöten i projekt för återkoppling, interaktion och beslut
 • Problemhantering
 • Godkänna delresultat
 • Undvika överbelastning och splittring
 • Ickelinjära system

Dag 3

 • Hantering av uppdrag som är för små för att bli projekt
 • Pulsmöten och pulstavlor för uppdrag
 • Övning i att utforma uppdragspulstavla
 • Kluster av många pulsmöten med olika inriktning för att leda en multiprojektorganisation
 • Pulsrum där man kan visualisera alla projekt, uppdrag, resursallokering, strategisk produktplanering inklusive status, beslut, möjligheter och problem

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Ulla Sebestyén
Ulla Sebestyén Parmatur

Civilingenjör med mer än 20 års erfarenhet av projektledning, personalledning och verksamhetsutveckling inom svensk industri. Ulla har även 10 års erfarenhet av att framgångsrikt införa Lean genom pulsmöten i företag.

3 kursdagar 17 200 kr exkl. moms
 • stockholm Box 70471
 • Start 6 dec 2017, 09:30
 • Slut 8 dec 2017, 16:00
 • Boka 6 Platser kvar

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 275 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor

Vem är kursen för

Projektledare, teamledare, utvecklare och chefer som arbetar med produkt- eller tjänsteutveckling, produktvård eller annan typ av ärendehantering.

Till toppen