Logo

Agil visuell projektledning

2 dagar

Med agil projektledning kan du korta projekttiden och öka innovationstakten. I den här kursen får du verktygen till ett både effektivt och inspirerande sätt att arbeta som ökar möjligheten till ständig förbättring och utveckling av dina projekt i en snabb och föränderlig omvärld.

"Det är viktigt att få saker gjorda - inte att ha mycket på gång!"

Innehåll i kurs

I agil projektledning går vi igenom grundläggande förutsättningar och användbara metoder för att få snabbare framdrift och bättre lösningar. Vi använder principer och metoder som utgångspunkt för gemensamma övningar och diskussioner runt hur arbete i projekt kan läggas upp för att bli mer agilt.

 • Hur vi får ut mer resultat av en grupp människor.
 • Visuell styrning (daglig styrning) av arbetet.
 • Utveckling av nya lösningar är förenat med osäkerhet och risk. Hur vi hanterar och balanserar risktagandet.
 • Vad som krävs för att arbete i team ska fungera bra.
 • Problem och svårigheter är naturliga fenomen i projekt. Hur vi hanterar oförutsedda problem inom avsatt tid och budget.

Kursens mål

 • Att du får verktyg och metoder för att arbeta med agil projektledning i en verksamhet som driver många multi-disciplinära projekt.
 • Att du får lära dig hur arbetet läggs upp för att projektet ska kunna arbeta som ett team med förutsättningar att anpassa sig efter ändrade förutsättningar.
 • Att du får kunskap om varför resursbrist uppstår och hur du hittar dina dolda resurser.
 • Att du ska kunna visualisera dina projekt med Puls-tavlor.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

 • Definition av Agil, Projekt och Agil organisation.
 • Projekt är en del av en större helhet. Hur projekt kan initieras inom ramen för en verksamhet.
 • Utjämna arbetsbelastningen i ett projekt. Kapacitetsöverslag. Visualisera framdrift. Hantera köer. Korta ledtider. Allokera resurser. Fokusera arbetet. Kumulativa flödesdiagram (CFD). Littles lag.
 • Planering och beslutsfattande i realtid. Uppdelning av stora initiativ i flera projekt. Uppdelning av projekt i mindre delar ner till aktiviteter. Frekventa stå-upp möten (pulsmöten) med visuella tavlor.

Dag 2

 • Våga ta risker för att vinna ny kunskap. Hantera risk och osäkerhet vid utvecklingsarbete. Tidig återkoppling.
 • Arbeta i team. Projektets målbild. Gemensam projektplanering. Enkla regler. Effekten av samlokalisering. Projektledarrollen. Pulstavla. Självorganiserande team.
 • Problemhantering. Hantera restlistor. Visualisera framdrift som en grön front. Hantera osannolika händelser respektive återkommande hinder.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Ulla Sebestyén
Ulla Sebestyén Parmatur

Civilingenjör med mer än 20 års erfarenhet av projektledning, personalledning och verksamhetsutveckling inom svensk industri. Ulla har även 10 års erfarenhet av att framgångsrikt införa Lean genom pulsmöten i företag.

2 dagar 13 500 kr exkl. moms
 • stockholm Stockholm City Conference Centre ( Norra Latin)
 • Start 25 sep 2019, 09:00
 • Slut 26 sep 2019, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Projektledare, teamledare, utvecklare och chefer som arbetar med produkt- eller tjänsteutveckling, produktvård eller annan typ av ärendehantering.

Övrig information

Rabatt när du bokar fler kurser inom projektledning

En duktig projektledare gör stor skillnad för alla företags och organisationers ekonomi, kvalitet och effektivitet. Våra kurser inom projektledning ger dig träning och verktyg för att genomföra dina projekt så tids- och kostnadseffektivt som möjligt – ny kunskap som du direkt kan använda i arbetet. Och självklart vill vi premiera dig som vill bredda din kompetens. Därför ger vi dig en stigande rabatt ju fler kurser du går. Läs om hur rabatten funkar när du bokar kurser inom projektledning.

Datum

stockholm, 25 sep 2019 - 26 sep 2019

Pris

13 500 kr exkl. moms

Till toppen