Logo

Arbete Med Spänning - Isolerhandskmetod - Stationsanläggningar - Lokalnät - E7

3 kursdagar

Ska du utföra underhållsarbete och vill undvika drift- och produktionsstopp? Då är AMS – Arbete med spänning den optimala metoden för dig! Våra kurser inom AMS förenar el- och leveranssäkerhet med ekonomi och arbetsmiljö. Vare sig det gäller arbete på låg- eller högspänningsanläggningar kan du spara pengar, tid och få nöjdare kunder. Få en teoretisk och praktisk genomgång av de vanligaste förekommande arbetsmomenten inom avbrottsfritt underhåll av nät- och fördelningsstationer med hjälp av isolerhandskmetoden. Få god kännedom om handhavande och skötsel av utrustning och verktyg. Tyngdpunkten på kurserna ligger i de praktiska övningar som ska förbereda dig som kursdeltagare för arbetet på hemmaplan.

Innehåll i kurs

 • Organisation & planering
 • Metod- & arbetsbeskrivning
 • Delarbetsmetoder isolerstång/isolerhandske
 • Elsäkerhetsledare & säkerhetsman för AMS
 • Riskbedömning & riskanalys
 • Skyddsavskärmning
 • Isolationsbarriärer
 • Potentialskillnader
 • Jordningssystem & jordningskonstruktioner
 • Personlig skyddsutrustning
 • Linjeskydd & reläinställningar
 • Isolerande arbetsplattformar
 • Skrymmande redskap
 • Skyddselement & säkerhetsavstånd
 • Mekaniska laster

Kontakta mig gärna om du har frågor

 • Kursen är ej datumsatt. Erbjuds endast som företagsanpassad utbildning.
 • Bokningsförfrågan

Pris & Villkor

Kostnad för helpension tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Kursen vänder sig till dig som ska kunna utföra arbeten i nät-, fördelnings- och mottagningsstationer med isolerhandskmetoden. Kursen genomförs vid förfrågan med minst 6 deltagare.

Till toppen