Logo

Arbete med Spänning - Isolerstång - Luftledning - Stamnät - E9

4 kursdagar

Ska du utföra underhållsarbete och vill undvika drift- och produktionsstopp? Då är AMS – Arbete med spänning den optimala metoden för dig! Våra kurser inom AMS förenar el- och leveranssäkerhet med ekonomi och arbetsmiljö. Vare sig det gäller arbete på låg- eller högspänningsanläggningar kan du spara pengar, tid och få nöjdare kunder. Deltagarna skall efter kursen självständigt kunna genomföra riskanalyser, avskärma, skapa arbetsinstruktioner, ha kunskap om förekommande mekaniska laster och hur dessa påverkar arbetet och ha god kännedom om handhavande och skötsel av utrustningr och verktyg. Tyngdpunkten på kurserna ligger i de praktiska övningar som ska förbereda dig som kursdeltagare för arbetet på hemmaplan.

Innehåll i kurs

 • Potentialskillnader
 • Isolationsbarriärer
 • Jordning och jordningskonstruktioner - (sam- och särjordning)
 • Riskbedömning/Riskanalys
 • Metod- och arbetsbeskrivningar
 • Personlig skyddsutrustning
 • Avskärmningar
 • Begränsningar - "Säkerhetsavstånd"
 • Elsäkerhetsledare/Organisation - "Säkehetsman" för AMS
 • Mekaniska laster

Kontakta mig gärna om du har frågor

 • Kursen är ej datumsatt. Erbjuds endast som företagsanpassad utbildning.
 • Bokningsförfrågan

Pris & Villkor

Kostnad för helpension tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Kursen vänder sig till dig som skall genomföra underhålls- och reinvesteringsarbeten med isolerstångsmetod på friledningsnät med betoning på personsäkerhet och kunna utföra stolp-, isolator- och konstruktionsbyten och frånskiljarunderhåll med hjälp av förbikopplingsutrustning med tunga slackar.

Till toppen