Logo

Arrende och andra nyttjanderätter - fördjupningsseminarium

2 kursdagar

Under senare år har lagstiftningen kring nyttjanderätt till mark och vatten genomgått flera betydande förändringar. Bland annat har lagarna för arrende, jakt och fiske omarbetats. På det här seminariet får du fördjupade kunskaper om arrende och andra nyttjanderättsavtal. Fokus ligger på diskussioner av fall från domstolar och marknad. Genom att skicka in frågor innan kurstillfället kan du som deltagare i förväg prioritera diskussionsfrågorna.
Kursbok arrende och andra nyttjanderätter fördjupning

I kursavgiften ingår boken Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken, skriven av Nils Larsson som föreläser på denna kurs

Innehåll i kurs

  • Allmänt om nyttjanderätter och servitut
  • Avgränsningar mellan olika slags avtal
  • Avtalsfrågor i bra och dåliga avtalsklausuler
  • Direkt besittningsskydd – bostadsarrende
  • Indirekt besittningsskydd – anläggningsarrende
  • Seminariedeltagarnas frågor

Se även vår grundkurs i arrende och andra nyttjanderätter: Arrende och andra nyttjanderätter - grundkurs

Kursens mål

Att fördjupa diskussionerna kring olika upplåtelser av nyttjanderätter och hur de tillämpas i praktiken.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Presentation av seminariedeltagare, seminarieledning, dokumentation
- Allmänt om nyttjanderätter och servitut
- Avgränsningar mellan olika slags avtal

Avtalsfrågor i bra och dåliga avtalsklausuler granskas
- Direkt besittningsskydd/besittningsskydd
- Jordbruksarrende

Dag 2

Direkt besittningsskydd
- Bostadsarrende

Indirekt besittningsskydd
- Anläggningsarrende

Indirekt besittningsskydd, fortsättning
- Seminariedeltagarnas frågor

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Nils Larsson
Nils Larsson Nordström Advokater AB

Nils är advokat som är verksam inom ämnesområdet fastighetsrätt vid Nordström Advokater AB. Nils är medförfattare till kurslitteraturen och är författare till en serie böcker som ges ut av Wolter Kluwer och som behandlar rättigheter till fast egendom. Dessa är Fastighetstransaktioner i praktiken (2017), Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (2015), Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (2015). Jaktarrende (2008), Bostadshyresavtal i praktiken (2014) samt Upplåtelser för ledningar i praktiken (2015)). Nils medverkar även i förlagets samlingsverk Jordabalken (2015), JB 7, 12 och 14 kap., samt Jordabalken 7 kap. En kommentar (2017).

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som är förvaltare, tjänsteman inom offentlig förvaltning, jurist eller konsult.

Till toppen