Logo

Att leda en projektgrupp

2 dagar

Att leda ett projekt och en projektgrupp innebär många utmaningar för dig som projektledare. Projektets framgång påverkas i hög grad av din förmåga att leda ditt team och det ställs höga krav på dig som ska leda en projektgrupp. För att lyckas med ett projekt behövs det tydlig struktur, rutiner och "det goda laget."

Den här kursen ger dig verktyg och metoder som stärker din förmåga att leda ditt projekt-team framgångsrikt. Du får kunskap om olika personlighetsprofiler och hur du motiverar, delegerar och kommunicerar på bästa sätt. Vi går också igenom strukturerad mötesteknik.

Innehåll i kurs

 • Att bygga "det goda laget"
 • Vad är en ledare?
 • Genomgång av röd-gul-grön-blå person (olika profiler som vi ska förhålla oss till och hur vi ska kunna möta andras behov)
 • Så motiveras varje personlighet
 • Gruppens effektivitet
 • Målsättningsmetod
 • Projektplanering - konsten att delegera
 • Projektorganisation
 • Risk och möjligheter
 • Ansvar + befogenheter
 • Arbetsmiljö (AFS 2015:4)
 • Resursplanering
 • Kommunikation
 • Mötesteknik
 • Framgångsfaktorer

Vi blandar föreläsningar och övningar.

Kursens mål

Att ge dig verktyg och förståelse så att du kan leda din projektgrupp på bästa sätt och bygga "det goda laget".

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Marie Gelhaar
Marie Gelhaar Gelhaar Consulting

Marie arbetar som coach, utbildare, föreläsare, projektledare och revisor inom ledarskap, verksamhets-, organisations- och personlig utveckling. Marie drivs av att göra verklig nytta för företag genom att få organisation och medarbetare att utvecklas och växa på bästa sätt.

Program

Dag 1

Ledarskap

 • Vem är du som ledare
 • Personlig utveckling
 • Hur motiveras olika personligheter
 • Ansvar + befogenheter
 • Konsten att delegera
 • Mötesteknik

Gruppstruktur

 • Vad är en grupp
 • Rollen som gruppledare
 • Organisationsplanering
 • Kommunikation/dialog
 • Hantera motstånd
 • Gruppens effektivitet

Dag 2

Grupputveckling

 • Bygga det goda laget
 • Förhållandet mellan Uppgiften – Individen – Gruppen
 • Uppgiften: Uppdragsriktning, Arbetsformer, Roller
 • Individen: Engagemang, Åtaganade, Samarbete
 • Gruppen: Lära känna, Konflikter, Produktiv gemenskap

Praktisk projektledning – hur du utnyttjar dessa delar för att få gruppen att arbeta effektivt

 • Målsättning – metod
 • Projektplaneringens viktigaste grundstenar
 • Risk och möjligheter
 • Arbetsmiljö (AFS 2015:4)
 • Uppföljning

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som leder projektteam i alla typer av projekt och vill få mer kunskap om hur du bygger ett team samt motiverar människor att prestera sitt bästa.

Förkunskaper

Du bör ha erfarenhet av projektledning eller ha gått en kurs inom området. 

Till toppen