Logo

Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift

2 kursdagar

Du får på kursen Batteri- och UPS anläggningar heltäckande kunskaper om projektering och underhåll av blybatterier, UPS-enheter och likströmssystem. Du får även inblick i övriga system med hänsyn till ventilation, kylning och anslutning till anläggningens fördelningssystem. En utmärkt kurs för dig som vill få högsta verkningsgrad i ett säkert system med likströms- eller växelströmsförsörjning. Många av landets högspänningsanläggningar börjar bli till åren. Samtidigt har nät och elproduktion förändrats. För att kunna utjämna farliga steg- och beröringsspänningar samt undvika materiella skador krävs att anläggningen har ett omfattande jordningssystem.

Innehåll i kurs

• Batteriteknologi, blybatterier
• UPS-anläggningar
• Elmiljö
• Likströmssystem
• Överspänningsskydd
• Kraftelektronik

Kursens mål

Att få ökade kunskaper om projektering och underhåll av blybatterier, UPS-enheter och likströmssystem.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning
Hans Nordin

Batteriteknologi, blybatterier
- Översikt olika sorters batteriteknologier – NiCd-batterier
- Uppbyggnad, egenskaper, livslängd
- Vilket batteri passar till vad?

Batteriteknologi fortsättning
- Batteriprovning och underhållsrutiner
- Batterirum, säkerhet och standard SS-EN 50272-2
- Dimensionering av batterier

UPS-anläggningar
Hans Nordin
- UPS-uppbyggnad
- Val av UPS
- Systemuppbyggnad
- Kortslutning och spänningsfall
- Verkningsgrad, energisparfunktion
- Parallelldrift, redundans
- Batterival
- Driftsättning
- Service, garanti

Dag 2

Elmiljö
Gustav Lundqvist
- Övertoner
- THD värde
- EMC, EMI och elektromagnetiska störningar
- Högfrekventa övertoner
- Zonbegreppet

Likströmssystem
Gustav Lundqvist
- Systemutformning
- Batteridimensionering
- Övervakning
- Underhåll
- Konditionskontroll
- Elsäkerhet kring likström och batterier

Överspänningsskydd till UPS- och LS-system
Gustav Lundqvist
- Grovskydd, mellanskydd och fi nskydd
- Skyddskoordinering utifrån isolationsnivåer
- Provning av överspänningsskydd
- Skyddsplacering och vikten av korrekt montage

Kraftelektronik till likriktare och växelriktare
- Dioder, tyristorer, triac och transistorer
- Enfas och trefas likriktare
- Växelriktning genom IGBT transistorer
- Mellanled, glättning och fi lter
- Styr- och reglerkretsar

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Gustav Lundqvist
Gustav Lundqvist Gustav Lundqvist Elkonsult

Gustav är civilingenjör i energiteknik och utbildad lärare. Gustav arbetar som ingenjör och utbildare för kraftindustrin.

Hans Nordin
Hans Nordin Ulriha

Hans arbetar som ansvarig för elkonstruktion och EMC. Hans har även erfarenhet av svaga nät genom sin bakgrund inom reservkraft.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

De som arbetar med drift, underhåll, anskaffning och projektering av blybatterier, UPS-enheter eller likströmssystem. Du är eltekniker, projektör, ingenjör eller underhållspersonal.

Förkunskaper

Kursdeltagaren bör ha grundläggande kunskaper om ellära, men inget krav.

Till toppen