Logo

Batteri- och UPS-anläggningar - för säker drift

2 kursdagar

Du får på kursen Batteri- och UPS anläggningar heltäckande kunskaper om projektering och underhåll av blybatterier, UPS-enheter och likströmssystem. Du får även inblick i övriga system med hänsyn till ventilation, kylning och anslutning till anläggningens fördelningssystem. En utmärkt kurs för dig som vill få högsta verkningsgrad i ett säkert system med likströms- eller växelströmsförsörjning. Många av landets högspänningsanläggningar börjar bli till åren. Samtidigt har nät och elproduktion förändrats. För att kunna utjämna farliga steg- och beröringsspänningar samt undvika materiella skador krävs att anläggningen har ett omfattande jordningssystem.

Innehåll i kurs

• Batteriteknologi, blybatterier
• UPS-anläggningar
• Elmiljö
• Likströmssystem
• Överspänningsskydd
• Kraftelektronik

Kursens mål

Att få ökade kunskaper om projektering och underhåll av blybatterier, UPS-enheter och likströmssystem.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning

Batteriteknologi, blybatterier
- Översikt olika sorters batteriteknologier – NiCd-batterier
- Uppbyggnad, egenskaper, livslängd
- Vilket batteri passar till vad?

Batteriteknologi fortsättning
- Batteriprovning och underhållsrutiner
- Batterirum, säkerhet och standard SS-EN 50272-2
- Dimensionering av batterier

UPS-anläggningar
- UPS-uppbyggnad
- Val av UPS
- Systemuppbyggnad
- Kortslutning och spänningsfall
- Verkningsgrad, energisparfunktion
- Parallelldrift, redundans
- Batterival
- Driftsättning
- Service, garanti

Dag 2

Elmiljö
- Övertoner
- THD värde
- EMC, EMI och elektromagnetiska störningar
- Högfrekventa övertoner
- Zonbegreppet

Likströmssystem
- Systemutformning
- Batteridimensionering
- Övervakning
- Underhåll
- Konditionskontroll
- Elsäkerhet kring likström och batterier

Överspänningsskydd till UPS- och LS-system
- Grovskydd, mellanskydd och fi nskydd
- Skyddskoordinering utifrån isolationsnivåer
- Provning av överspänningsskydd
- Skyddsplacering och vikten av korrekt montage

Kraftelektronik till likriktare och växelriktare
- Dioder, tyristorer, triac och transistorer
- Enfas och trefas likriktare
- Växelriktning genom IGBT transistorer
- Mellanled, glättning och fi lter
- Styr- och reglerkretsar

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Hans Nordin
Hans Nordin Ulriha

Hans arbetar som ansvarig för elkonstruktion och EMC. Hans har även erfarenhet av svaga nät genom sin bakgrund inom reservkraft.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

De som arbetar med drift, underhåll, anskaffning och projektering av blybatterier, UPS-enheter eller likströmssystem. Du är eltekniker, projektör, ingenjör eller underhållspersonal.

Förkunskaper

Kursdeltagaren bör ha grundläggande kunskaper om ellära, men inget krav.

Till toppen