Logo

Distansledarskap och kultur

2 dagar

Våra arbetsplatser har snabbt blivit globala och samarbeten med olika kulturer i både lokala och internationella team ställer höga krav på ditt ledarskap på distans.

I kursen Distansledarskap och kultur belyser vi olika viktiga faktorer och kulturella områden som är avgörande för att lyckas med att engagera och utveckla effektiva team på distans.

Innehåll i kurs

 • Introduktion till Bridgebuilders™
  Ett case om hur du skapar effektiva team på distans kopplat till hur du bygger tillit samt skapar tydlighet runt mål och strategier. Bridgebuilders™ baseras på erkända teorier och forskning av Daniel Goleman, Stephen Bungay, Erin Meyers och Geert Hofstede.
 • Faktorer som är avgörande för att leda effektiva och engagerade team på distans
 • Hur du skapar tillit i teamet
 • Hur vi får arbetet utfört i linje med gällande mål och processer
 • Kulturella likheter och olikheter – utmaningar i vardagen
 • Feedback – beröm och korrigerande återkoppling
 • Hur får jag med mig alla, reaktioner och beteenden
 • Framgångsfaktorer och fallgropar

Dokumentationen som ingår i utbildningen kommer att vara både på engelska och svenska.

Kursens mål

 • Du ska få en djupare förståelse för utmaningar du kan ställas inför i ditt ledarskap på distans och hur du kan hantera dessa.
 • Du ska få en ökad medvetenhet om vikten av att skapa tillit samt vilka faktorer som påverkar.
 • Du ska få en ökad förståelse för olika kulturer och därigenom anpassa den egna kommunikationen för att nå fram bättre.
 • Du ska få kunskap om hur du kan engagera och göra alla medarbetare mer delaktiga.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Christina Kumlin
Christina Kumlin Konsulthuset

Christina har arbetat som ledarskapskonsult sedan 1999. Hon har en bakgrund som kemiingenjör och har arbetat i många år som försäljnings- och affärschef. Christina drivs av att utveckla och inspirera människor och tror att effekt och resultat skapas genom att ta tillvara på människors styrkor och olikheter samt att se deras individuella förmågor och potential.

2 dagar 14 500 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 11 nov 2019
 • Slut 12 nov 2019
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

För dig som leder lokala och internationella team på distans och människor med olika kulturell bakgrund.

Datum

stockholm, 11 nov 2019 - 12 nov 2019

Pris

14 500 kr exkl. moms

Till toppen