Logo

Elinstallationsreglerna
- SS 436 40 00 utgåva 3

2 kursdagar

Standarden Elinstallationsreglerna - SS 436 40 00 utgåva 3 ger de grundläggande förutsättningarna för utförande av elinstallationer för högst 1000 V AC och 1500 V DC. Ett utförande enligt denna standard är ett sätt att uppfylla Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar.

I och med utgåva 3 fick vi nya regler om skydd mot elchock, anläggningar med elektriska solceller och anläggningar för laddning av fordon. 

I kursen kommer vi systematiskt att igenom föreskrifterna för lågspänningsanläggningar och Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3, där vi bland annat belyser de krav som är viktiga att klargöra både innan, under och efter utfört elinstallationsarbete. 

Innehåll i kurs

 • Elsäkerhetsverkets föreskrifter om utförande av starkströmsanläggningar för lågspänning
 • God elsäkerhetsteknisk praxis
 • Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3

Kursens mål

Att ge översiktliga kunskaper om reglerna för utförande av elinstallationer för lågspänning.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Inledning, kursens syfte Vad säger föreskrifterna? Genomgång av ELSÄK-FS 2008:1
- 1 kap. Allmänna bestämmelser
- 2 kap. God elsäkerhetsteknisk praxis
- 3 kap. Grundläggande säkerhetskrav
- 4 kap. Särskilda säkerhetskrav för lågspänningsanläggningar
- Anläggningar utförda enligt äldre föreskrifter

Varselmärkning; ELSÄK-FS 2008:2

Svensk Standard för utförande av elinstallationer – SS 436 40 00
- Struktur och uppbyggnad
- Omfattning, ändamål och grundläggande principer
- Definitioner – kort genomgång

Del 3 Allmänna förutsättningar
- Systemjordning
- Systemjordning vid reservkraft
- Strömförsörjning – kontinuitet, kortslutningsström och jordslutningsimpedans

Del 4 Skydd av personer, husdjur och egendom
Skydd mot elchock
- Skyddsutjämning
- Frånkopplingstider
- Jordfelsbrytare

Dag 2

Fortsättning del 4
- Skydd mot termisk påverkan
- Skydd mot överström
- Skydd mot spänningsvariationer

Del 5 Val och montering av elmateriel
- Yttre påverkan, val och montering av elmateriel med hänsyn till miljö och utnyttjande
- Identifiering och dokumentation
- Ledningssystem och belastningsförmåga
- Jordning och skyddsledare
- Installationer med generatoraggregat
- Säkerhetssystem och kraftkällor för dessa system

Del 6 Kontroller

- Kontroll före idrifttagning samt periodisk kontroll

Del 7 Fordringar för särskilda slag av installationer eller utrymmen
- Badrum, byggarbetsplatser, anläggningar med elektriska solceller, anläggningar för laddning av fordon, med flera

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Mats Jonsson
Mats Jonsson Eltrygg Miljö

Mats är elsäkerhetsingenjör, konsult och erfaren föreläsare hos STF. Mats är dessutom ledamot i den tekniska kommittén TK 64 som bland annat har tagit fram Elinstallationsreglerna.

Lars Kilsgård
Lars Kilsgård STF Ingenjörsutbildning
2 kursdagar 13 600 kr exkl. moms
 • göteborg Scandic Opalen
 • Start 23 okt 2019, 09:30
 • Slut 24 okt 2019, 16:30
 • Boka 7 Platser kvar
2 kursdagar 13 800 kr exkl. moms
 • stockholm Citykonferensen/ Ingenjörshuset
 • Start 17 mar 2020, 09:00
 • Slut 18 mar 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Alla elkrafttekniker som planerar, konstruerar, besiktigar eller utför elinstallationer för lågspänning, t ex elinstallatörer, konsulter, elektriker och besiktningsmän.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Datum

göteborg, 23 okt 2019 - 24 okt 2019

Pris

13 600 kr exkl. moms

Datum

stockholm, 17 mar 2020 - 18 mar 2020

Pris

13 800 kr exkl. moms

Till toppen