Logo

Elkvalitet - Orsak/Verkan - Åtgärder

2 kursdagar

Kursen i elkvalitet ger dig verktyg för att förstå och förbättra elkvaliteten i ditt nätverk. Du lär dig att mäta och analysera kvaliteten av elförsörjningen och det interna nätet. Dessutom får du kunskap om var de flesta störningar uppstår och vilka krav användare kan ställa på leverantörer. Du får även kunskap om aktuellt regelverk.

Innehåll i kurs

 • Regelverk och föreskrifter som elkvalitet omfattas av
 • Nya föreskrifter    
 • Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
 • Miljöförhållanden och standardiseringen
 • Hur spänningens nivå kan påverka elkvalitet
 • Spänningsfluktuationer
 • Spänningsdippar och korta avbrott
 • Strömavbrott
 • Kortvariga överspänningar
 • Spikar (Surges and Transient)
 • Osymmetri hos 3-fas
 • Övertonsspänningar och strömmar
 • Mellantonsspänningar    
 • Reaktiv och skenbar effekt
 • Mätning och övervakning av elkvalitet
 • Erfarenheter från befintliga installationer

Kursens mål

Att ge kunskap om hur samspelet kring elkvalitet påverkas, hur kan vi lösa problem samt vilka regler som gäller.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

El-, energi-, fastighetsansvariga, elleverantörer, elinstallatörer och elproducenter.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Till toppen