Logo

ESA 14 i verkligheten

2 kursdagar

Hur ska vi tillämpa ESA 14 i vår egen verksamhet? Det här en mycket viktig utbildning för alla som arbetar i eller invid starkströmsanläggningar. Genom att teori och praktik blandas, får ni också möjlighet att rent praktiskt utföra alla de åtgärder som beskrivs i ESA14. En utbildning som kommer att ge er både kunskap och färdighet i hur vi arbetar på ett säkert sätt.

Innehåll i kurs

Regler och branschstandard är ett måste, de behövs för att alla ska ha ett gemensamt språk och samma terminologi i vårt dagliga arbete med elsäkerhet. Förståelsen för ESA blir ofta mer uppenbar när vi fått träna praktiskt i de olika situationer som kan inträffa i vår dagliga verksamhet. Har vi alltid fokus på säkerheten när vi utför våra arbetsuppgifter?
Elolycksfall och tillbud som sker beror på att regler inte följs, oftast på grund av bristande kunskap eller felaktigt beteende. Ca 80 % av alla elolycksfall inträffar för att gällande regler inte efterlevs. Men är det så enkelt? Vi kanske inte alltid förstår vad det var som gjorde, att vi inte följde de anvisningar som fanns.

  • Allmän genomgång av föreskrifter och standarder inom det eltekniska området.
  • Systematisk genomgång av ESA Grund och ESA Arbete.
  • Elfaran och elolycksfall
  • Praktiska övningsuppgifter
  • Slutprov

 

Praktiska övningar i att manövrera olika komponenter i anläggningar. Det kan t.ex. vara olika typer av åtgärder inför arbete manövrera frånskiljare, brytare anbringa jordning etc.

Föreläsare på våra ESA 14 kurser har godkänd utbildning som handledare av Energiföretagen Sverige.

Kursens mål

Målet med kursen är att genom teori varvat med praktiska övningar ge dig kunskap att skapa en elsäker arbetsmiljö. Du får efter kursen ett godkänt ESA certifikat enligt Svensk Energis riktlinjer.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Kursen vänder sig till dig som ska arbeta elsäkert med drift, byggnation eller underhåll av elanläggningar.

Till toppen