Logo

Fastighetsekonomi - grundkurs

2 kursdagar

Jobbar du i fastighets- eller byggbranschen och vill ta ett större ansvar för ditt bolags fastighetsekonomi?

I kursen Fastighetsekonomi – grundkurs får du de kunskaper i fastighetsekonomi som krävs för att på egen hand se de ekonomiska sambanden i ett fastighetsbolag. Kursen innehåller övningar där du lär dig viktiga ekonomiska termer och att läsa och analysera ditt bolags årsredovisning. Efter kursen kan du driva dina projekt med både större förståelse och bättre resultat. De kunskaper som du får från grundkursen i fastighetsekonomi har du användning för i många olika områden inom fastighets- och byggbranschen.

Innehåll i kurs

 • Grundläggande begrepp och samband i fastighetsekonomi
 • Företagsekonomiska nyckeltal
 • Förståelse för bokslut, balansräkning och resultaträkning
 • Ekonomin i en fastighetsförvaltning
 • Hur påverkas fastighetsekonomin av verkliga händelser inom fastighetsförvaltningen
 • Genomgång av ett fastighetsbolags årsredovisning
 • Analys av ditt egna bolags årsredovisning
 • Viktiga företagsekonomiska nyckeltal inom fastighetsförvaltning
 • Hur hänger nyckeltalen ihop?
 • Resultatrapport, budget och prognoser för verksamheten
 • Att börja göra kalkyler

OBS! Ta med ditt företags årsredovisning!

Kursens mål

Du ska kunna ta ett större ansvar för ditt bolags fastighetsekonomi genom att få förståelse för grundläggande ekonomiska termer och hur analys av en årsredovisning går till. Vidare ska du lära dig hur du driver fastigheter eller olika projekt med vinst.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Samling med kaffe/te och smörgås

Inledning – presentation
- Grundläggande begrepp och samband i fastighetsekonomi
- Företagsekonomiska nyckeltal
- Förståelse för bokslut, balansräkning och resultaträkning
- Ekonomin i en fastighetsförvaltning
- Hur påverkas fastighetsekonomin av verkliga händelser inom
  fastighetsförvaltning

Dag 2

Dagsinledning och reflektioner från gårdagen
- Genomgång av ett fastighetsbolags årsredovisning
- Analys av ditt eget bolags årsredovisning
- Viktiga företagsekonomiska nyckeltal inom fastighetsförvaltning
- Hur hänger nyckeltalen ihop?
- Resultatrapport, budget och prognoser för verksamheten
- Att börja kalkylera

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Gitte Blomgren
Gitte Blomgren Celavi Verksamhetsutveckling

Civilekonom på Celavi Verksamhetsutveckling AB. Gitte har drygt 20 års erfarenhet som utbildare och konsult inom affärs-, företags- och personalekonomi. Hon håller löpande kurser på Stockholms universitet.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som är projektledare, controller, förvaltare eller förvaltningsassistent. Även du som är fastighetsvårdare, administrativ personal, förvaltningsentreprenör, teknisk konsult, arkitekt eller byggentreprenör har utbyte av kursen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Till toppen