Logo

Fastighetsekonomi för arkitekter och projektledare

2 kursdagar

Här tar vi ett grepp om fastighetsekonomi vid byggprojekt. På kursen övar du på en enkel ekonomisk modell för att öka förståelsen för beställarens ekonomi. Du lär dig även att sätta ekonomiska mål för projekten. I upplägget varvas teori med praktiska dataövningar. Med en helhetssyn på fastighetens ekonomi får du en bättre förståelse för din uppdragsgivares investeringar.

Innehåll i kurs

 • Nyckeltal i fastighetsekonomi
 • Marknadsvärde och fastighetsvärdering
 • Lönsamhet och investeringskalkylering
 • Faktorer som styr byggherrens beslut vid nyproduktion av bostadsrätter
 • Hur ser kalkylen ut och vad påverkar utfallet?
 • Simulering av två projekt
 • Exploatering av en kommersiell fastighet
 • Övningsexempel där vi räknar på olika projekt

Kursens mål

Att du ska lära dig vilka faktorer som styr fastighetsägarens investeringar och hur dina projekt påverkar fastighetsägarens ekonomi. Du ska även känna till den löpande förvaltningsekonomin på lång sikt och vad som gäller för en investering i ny- och ombyggnad. Vidare får du insikt i hur du värderar en fastighet och hur du räknar ut vilken hyreshöjning som krävs för att få tillbaka investeringen.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Samling

Inledning, presentation

Nyckeltal i fastighetsekonomi
- Beskrivning av de viktigaste nyckeltalen såsom driftnetto,
  betalningsnetto, direktavkastningar m.m.
- Skillnaden mellan operativa och finansiella nyckeltal
- Framtagning av nyckeltal för en hyresfastighet i en praktiska
  övning i Excel
- Efterföljande diskussion om vad nyckeltalen egentligen betyder
  och rimligheten i siffrorna
- Momentet är grundläggande för att förstå
  fastighetsägarens/förvaltarens (beställarens) ekonomi

Marknadsvärde och fastighetsvärdering
- Begreppet – vad ingår, värdering av fastigheter
- Praktisk övning på dator: kassaflödesvärdering av en
  hyresfastighet med känslighetsanalyser
- Efterföljande diskussion om principer och vad som påverkar
  värdet

Lönsamhet och investeringskalkylering
- Grundläggande begrepp, pay-off, nuvärde, annuitet, hyrestillägg,
  hyresrabatt m.m.
- Praktisk övning på dator: beräkning av hyrestillägg med
  efterföljande diskussion

Dag 2

Faktorer som styr byggherrens beslut vid nyproduktion av bostadsrätter

Hur ser kalkylen ut och vad påverka utfallet?

Simulering av två projekt
- Beskrivning av olika projekt, förutsättningar,
  alternativ, beslutsprocessen samt diskussion
  av de olika resultaten

Exploatering av en kommersiell fastighet
- Hur värde skapas i fastigheter, värdeutveckling
  i fastighetsprojekt, värdepotential m.m.
- Gruppövning där deltagarna ska ta fram
  förslag på hur en fastighet kan byggas om
  och vilka hyresgäster som fokus bör ligga på
- En gruppvis

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Anders Wensfelt
Anders Wensfelt Wensfelt Fastighetskonsult AB

Föreläsaren och civilingenjören Anders har arbetat som projektledare och förvaltningsansvarig för stora fastighetsbolag i både Sverige och England.

2 kursdagar 13 400 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 13 mar 2019, 09:30
 • Slut 14 mar 2019, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Arkitekter, projekledare, controllers eller fastighetsförvaltare.

Förkunskaper

Du skall kunna arbeta i Excel på egen medhavd dator.

Datum

stockholm, 13 mar 2019 - 14 mar 2019

Pris

13 400 kr exkl. moms

Till toppen