Logo

Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare

2 kursdagar

Ta kontroll över ekonomin på ditt fastighetsbolag!

På den här kursen får du praktiska nyckeltal inom fastighetsekonomi och lär dig att se sambanden mellan dem. Du får även lära dig att räkna ut hyrestillägg, upprätta en betalningsanalys och göra beräkningar för lönsamhet och marknadsvärde. Med rätt kunskap kan du sedan fatta bättre ekonomiska beslut för företaget.

Innehåll i kurs

 • Hur ser fastighetens ekonomi ut de kommande 10 åren?
 • Vad är din fastighet värd?
 • Vad är driftsnetto och varför är det viktigt?
 • Vilken direktavkastning ger fastigheterna?
 • Vilken är den lägsta årliga genomsnittliga hyreshöjningen du behöver?
 • Vad händer vid ränteförändringar?

Kursens mål

Att du ska få kunskap om ekonomin på ditt fastighetsföretag och därmed fatta bättre ekonomiska beslut. Bland annat ska du lära dig nyckeltal inom fastighetsekonomin och se hur dessa hänger ihop.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Samling

Inledning, presentation
- Nyckeltal i fastighetsekonomi
- Hur nyckeltalen hänger ihop
- Fastighetens ekonomi på ett tydligt sätt

Ta pulsen på en fastighet
-Nyckeltalsträdet

Marknadsvärde
-Vad är marknadsvärde och vad borde det vara?
-Värdering av fastigheter

Lönsamhetsberäkningar
- Nuvärde, annuitet samt praktiska tillämpningar
  som hyrestillägg och hyresreduktioner

Dag 2

Summering av dag 1
- Beslutsunderlag
- Vilka möjligheter har du att förbättra
  fastighetens och företagets ekonomi på sikt?
- Cashflowanalyser

Praktisk tillämpning på egna fastigheter
- Ta temperaturen på dina egna fastigheter
- Rimlighetsbedömningar – ta fram åtgärdsförslag
- Lönsamhetsberäkna förslagen
- Vad händer med fastighetens ekonomi
  om förslaget genomförs?
- Vilka risker och möjligheter ser du?

Redovisning och utbyte av erfarenheter

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Anders Wensfelt
Anders Wensfelt Wensfelt Fastighetskonsult AB

Föreläsaren och civilingenjören Anders har arbetat som projektledare och förvaltningsansvarig för stora fastighetsbolag i både Sverige och England.

2 kursdagar 13 900 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 7 maj 2019, 09:30
 • Slut 8 maj 2019, 16:00
 • Boka
 • stockholm
 • Start 20 nov 2019, 09:30
 • Slut 21 nov 2019, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Fastighetsägare, fastighetsförvaltare och personal inom ekonomi eller administration. Det gäller oavsett om du arbetar med lokaler eller bostäder.

Förkunskaper

Du ska kunna arbeta i Excel på egen medhavd dator.

Datum

stockholm, 7 maj 2019 - 8 maj 2019

stockholm, 20 nov 2019 - 21 nov 2019

Pris

13 900 kr exkl. moms

Till toppen