Logo

Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

2 kursdagar

Slipa din ekonomiska argumentationsteknik och få verktyg för att skapa bättre lönsamhet!

På kursen får du lära dig att göra investeringsbedömningar, fastighetsvärderingar och analyser för ny- och ombyggnad. Även analyser av befintliga byggnader behandlas. Du får dessutom inblick i olika typer av investeringskalkyler och lär dig att undvika vanliga fel och fallgropar. Med de rätta kunskaperna kan du sedan räkna fram kloka investeringar och öka företagets lönsamhet.

Innehåll i kurs

 • Investeringsbedömning
 • Fastighetsvärdering
 • Analys för ny- och ombyggnad
 • Analys av befintliga byggnader
 • Fastighetsekonomiska utvärderingar
 • Olika typer av investeringskalkyler
 • Vanliga fel och fallgropar vid investeringsbedömningar

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Samling
- Grunderna i investeringsbedömning
- När kan en investeringskalkyl användas?
- Nuvärdesmetoden
- Vanliga fel och fallgropar vid investeringsbedömningar
- Direktavkastning som mått
- Rimliga avkastningskrav i förhållande till risken
- Finansieringens roll för investeringsbedömningen

Dag 2

Fastighetsutveckling och fastighetsekonomi i ett större sammanhang
- Fastighetsutveckling hyresfastighet: industrifastighet – nyproduktion
- Fastighetsutveckling exploatering: flerbostadshus – bostadsrätt
- Viktiga fastighetsekonomiska situationer för en fastighetsutvecklare

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Henrik Andersson
Henrik Andersson Handelshögskolan i Stockholm

Civilingenjör och ekonomie doktor. Henrik är lärare vid Handelshögskolan i Stockholm och Karlstads universitet. Hans viktigaste forskning avser värderingsfrågor och värderingsprinciper.

Manne Berger
Manne Berger Cikoria fastigheter AB
2 kursdagar 13 400 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 8 maj 2019, 09:30
 • Slut 9 maj 2019, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Du som behöver lära dig de teoretiska grunderna och den praktiska tillämpningen inom fastighetsutveckling.

Datum

stockholm, 8 maj 2019 - 9 maj 2019

Pris

13 400 kr exkl. moms

Till toppen