Logo

Företagsekonomi för icke-ekonomer

2 kursdagar

Stärk dina ekonomiska kunskaper och bli tryggare i dina ekonomiska beslut. Få bättre koll på grundläggande ekonomiska termer och bra redskap för att tolka företagsekonomisk information kopplat till resultat- och balansräkningar.

Praktiska moment och Case är stor del av kursen för att öka förståelsen och inlärningen av att fram ekonomiska underlag,

Innehåll i kurs

  • Grundläggande företagsekonomisk terminologi
  • Läsa och tolka resultat- och balansräkningar för att kunna fatta korrekta affärsbeslut
  • Finansiella nyckeltal för utvärdering av företag i olika branscher
  • Prestationsmätning av olika verksamheter inom organisationen
  • Grundläggande kassaflödesanalys
  • Produkt- och tjänstekalkylering
  • Ekonomiska kalkyler kopplade till ett Business Case

Kursens mål

Att ge dig en god förståelse för företagsekonomins grunder. Efter kursen har du möjlighet att vara mer delaktig i ekonomiska frågor och beslut. Du kommer att i högre grad kunna påverka andra när ekonomiska beslut ska fattas. Du kan på ett mer effektivt sätt använda ekonomin som ett redskap i ditt arbete.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Vincent Blomberg
Vincent Blomberg Hjulhammar & Blomberg Konsult

Civilekonom med mångårig erfarenhet från bank- och finansbolag. Vincent arbetar sedan 15 år som konsult med inriktning mot företagsvärdering, specifika problemområden inom tillväxtföretag, samt utbildning/coachning inom ekonomi- och lönsamhetsfrågor. Vincent är en mycket uppskattad föreläsare som förklarar ekonomi på ett enkelt och konkret sätt.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som har fått ett större ekonomiskt ansvar och behöver vara mer delaktig i ekonomiska frågor och beslut. Den vänder sig även till dig som vill stärka dina ekonomiska kunskaper.

Till toppen