Logo

Industriellt förändringsarbete

Blended learning

Industriellt förändringsarbete är en av åtta Masterkurser inom ledarskap och management. Kursen är på akademisk nivå och efter genomförd kurs finns möjlighet att tentera av 7,5 högskolepoäng.

Industriellt förändringsarbete vänder sig till dig som har en ledande befattning och som vill utveckla dina affärsmässiga färdigheter. Kursen syftar till att förbereda dig för lednings- och ledarskapsuppgifter i teknikintensiv verksamhet. Som ingenjörer eller tekniker är du ofta involverade i arbetsgrupper som skall förändra och utveckla företagets verksamhet och sannolikt fungera som projektledare och/eller chef med ansvar för att koordinera människor och även ha formellt personalansvar.

Innehåll i kurs

För att samspelet mellan teknik och organisation skall fungera på ett effektivt och framgångsrikt sätt är det centralt att ingenjörsarbetet utöver en djup teknisk och branschmässig kompetens kännetecknas av ett kompetent ledarskap. Detta för att kunna skapa förutsättningar för ett väl fungerande samarbete mellan människor och en framsynt kompetensförsörjning – alla viktiga strategiska utmaningar för industriella organisationers utveckling och konkurrenskraft. Ledare och chefer har ett långtgående ansvar för att använda sina befogenheter på ett reflexivt och etiskt medvetet sätt – vilket innebär att hantera och integrera frågor kring jämställdhet, mångfald och hållbarhet i den löpande verksamheten.

Din uppgift är i praktiken ofta att bedriva både fortlöpande och genomgripande förändringsarbete, både inom ramen för den löpande industriella verksamheten och för utvecklingsarbete. Förändringsledning i teknikintensiva miljöer innebär en blandning av olika slags kunskaper och kompetenser.
För det första behövs kunskap och förståelse för den industriella kontexten och verksamheten, vilket är avgörande för att kunna identifiera vilka förändringar som behövs för att nå målen och sedan också tillgodose behovet av förändring.
För det andra är det nödvändigt att veta hur man ska hantera och leda komplexa förändringsförlopp - vilket innebär att hantera sociala relationer, förtroende, delaktighet och lärande inom arbetsgrupper med högt kompetenta och för organisationen viktiga medarbetare.
Kunskaperna inom samtliga dessa områden måste baseras både i praktiska erfarenheter och i aktuell forskning.

Kursens mål

  • Du ska kunna förklara och tillämpa olika teorier i förändringsarbete
  • Du kan redogöra för och analysera hur teknikförändringar i en industriell organisation påverkar organisationsförändringar
  • Du förstår ledarskapets betydelse vid olika förändringsstrategier
  • Du kan tillämpa grundläggande metoder i kommunikation såsom konstruktiv återkoppling och aktivt lyssnande
  • Du lär dig formulera frågeställningar med praktisk relevans inom ledarskaps- och organisationsförändringsområdet
  • Du lär dig analysera och beskriva skillnader och likheter mellan förändringar som syftar till att utveckla organisationens inneboende kultur och förmågor, förändringar som uppkommer exempelvis vid samgående med andra företag samt vid processutveckling. 
  • Du får förståelse för förändringsarbetets betydelse för företagets hållbarhetsmål och jämställdhetsmål.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Christina Kumlin
Christina Kumlin Konsulthuset

Christina har arbetat som ledarskapskonsult sedan 1999. Hon har en bakgrund som kemiingenjör och har arbetat i många år som försäljnings- och affärschef. Christina drivs av att utveckla och inspirera människor och tror att effekt och resultat skapas genom att ta tillvara på människors styrkor och olikheter samt att se deras individuella förmågor och potential.

Så funkar det

Kursens genomförande

Med vårt flexibla upplägg kan du smidigt studera vid sidan om ditt ordinarie arbete! Vi träffas i Stockholm vid start- och slutseminarium. Resten av utbildningen läser du på halvfart via webben där du ser inspelade föreläsningar samt deltar i webbinarier. 

mba_genomforande

Diplom & examination

Efter åtta genomförda kurser kan du stoltsera med diplomet MBA från STF Buiness Academy. Efter varje genomförd kurs kan du också tentera av 7,5 högskolepoäng. Vill du veta med om den möjligheten, kontakta oss.

Pris & Villkor

Avgift för inskrivning vid högskola och registrering av högskolepoäng i Ladok tillkommer med 5 000 kr per kurs.

Kursmaterial och måltider ingår i kursavgiften. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som siktar på befattningar som kräver kvalificerad kompetens inom ledarskap.

Till toppen