Logo

Industriventiler

3 kursdagar

På den här kursen får du en omfattande genomgång av de olika industriventiler som finns. Fokus ligger på typval utifrån olika driftförhållanden, materialval, installation och underhåll.

Vi går igenom val och dimensionering av ventiler utifrån funktion, livslängd, ekonomi och säkerhet. Du får även en bra genomgång av det regelverk som gäller. Kursen genomförs i samarbete med Armaturföreningen.

Innehåll i kurs

Kursen Industriventiler omfattar ventiler för industriella processer, kraftverk, inklusive fjärrvärme och VA. Exempel på ämnesområden som tas upp:

 • Regelverk
 • Produktorientering
 • Dimensionering
 • Branschkrav
 • Materialval
 • Tätningar
 • Ekonomi och säkerhet
 • Livslängd och energiförbrukning
 • Installation
 • Drift och underhåll

Gruppövningar dag 3 med tillämpning av kunskaper från tidigare avsnitt.

Kursens mål

Du ska få kännedom om ventiler för industriella processer, kraftverk och rörledningar inom fjärrvärme och VA. Du ska även få inblick i gällande regelverk, materialval, produktorientering och typval för olika driftförhållanden. Vidare ska du få kunskap om dimensionering av skilda ventiltyper, ventilers installation och underhåll samt val av ventiler i system.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Registrering 
Vad måste jag som användare känna till om gällande regelverk?
Peter Helgegren


Svenskt regelsystem

- Aktörer - föreskrifter, normer och standarder
- Material, ackreditering och certifiering

Direktivet för tryckbärande anordningar

- PED
- Aktörer - föreskrifter, normer och standarder
- Material, ackreditering och certifiering
- Dokumentation och tillämpning
 Kvalitets- och miljöledningssystem
- Krav, standarder och certifiering

Ekonomi och säkerhet

Produktorientering 

Allmän del

Bo Seborn 
Grundläggande begrepp
- DN, PN, material, täthetsklasser och anslutningar
Branschkrav
- Skogsindustri, värmeverk, raffinaderier m.m
Manövrering
- Manuell, elektrisk och pneumatisk 
Ekonomi 
- Livslängd och energiförbrukning 

Säkerhetsventiler, sprängbleck och ljuddämpare
Bo Seborn
- Grundläggande begrepp
- Dimensionering
- Val av utrustning med hänsyn till säkerhet och ekonomi 

Ångfällor
Thomas Palm
- Kondensatavledare, lämplighet vid olika applikationer
- Dimensionering, montering och underhåll

Orientering och information om svenska armaturmarknaden
Bo Seborn

Dag 2

Kulventiler, kulsegmentventiler, kulsektorventiler och vridspjällventiler
Magnus Jansson 
- Konstruktion
- Egenskaper
- Materialval
- Installation och underhåll

Manöverdon med dimensioneringskriterier
Magnus Jansson
- Dimensionering av manöverdon till kvartsvarvsventiler
- Konstruktion
- Egenskaper

Kilslidventiler, kägelventiler och backventiler
Erik Trygg
- Uppbyggnad
- Konstruktion – från lågtryck till högtryck
- Egenskaper

Service av industriventiler för att förbättra ekonomi, driftsäkerhet och underhåll
Magnus Sjöberg

Reglerventiler
Joakim Karlsson
Definitioner och begrepp 
- Kapacitet, provning, täthetsklass m.m.
Dimensionering 
- Cv-/Kv-värde, kavitation, flashing m.m.
Ventiltyper 
- Egenskaper, lämplighet i olika tillämpningar
Installation och serviceaspekter
Ljud
Installerad karakteristik

Dag 3

Reglerventiler, fortsättning
Joakim Karlsson 

Tätningar
Per Haegermark
- Box- och planpackningar

Grupparbete
Bengt-Inge Fremling, Bo Seborn
- Val och dimensionering av ventiler i system – tillämpning av kunskaper från tidigare avsnitt

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Bengt-Inge Fremling Bengt-Inge Fremling
Per Haegermark
Per Haegermark
Peter Helgegren
Peter Helgegren Gustaf Fagerberg

Peter är ingenjör och har lång erfarenhet från arbete på Ringhals kärnkraftverk som kvalitetsingenjör med inriktning på QA/QC - mek. Han har arbetat med frågor såsom; krav på tryck- och kraftbärande anordningar, regelverk, material, provning/kontroll, dokumentation etc. Peter har därefter under många år arbetat som kvalitetschef och kundansvarig på Gustaf Fagerberg AB, mot deras tillverkare och kunder vad gäller produkter till kärntekniska applikationer.

Magnus Jansson
Magnus Jansson Somas Ventiler

Ingenjör med lång erfarenhet från processindustri, marinindustri och ventilindustri. Idag arbetar Magnus med certifieringar och CE-märkning, materialfrågor och beräkningar. Han är medlem i SIS TK118 Rörledningsprodukter och ventiler, och har deltagit i framtagandet av SSG ventilstandard.

Joakim Karlsson
Joakim Karlsson Askalon

Maskiningenjör som började som servicetekniker/konstruktör inom pappers- och massaindustrin. Joakim har sedan 2007 jobbat med val och dimensionering av ventiler och kringutrustning.  

Thomas Palm Alnab Armatur
Bo Seborn
Bo Seborn Seborn konsult & Utbildning

Civilingenjör med mycket lång erfarenhet av ventiler för processindustrin. Bo är medförfattare till Processkärlsanvisningar, Cisternanvisningar II, III och V, Ångkärlsanvisningar samt SIS skrift Vägledning för expansions-, tryckhållnings-, matarvatten- och pumpcirkulationssystem vid pannanläggningar (VET 2008).
Bo är en av få i Sverige med spetskompetens gällande säkerhetsventiler. Han var tidigare teknisk chef hos Armatec AB, men är numera pensionär med egen konsultverksamhet och sekreterare i Armaturföreningen.

Magnus Sjöberg
Magnus Sjöberg Mec-Con
Erik Trygg
Erik Trygg KSB Mörck

Erik har mångårig erfarenhet av ventiler, ventilapplikationer och olika ventiltyper, allt från avstängningsventiler till reglerventiler.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som är konstruktör, drift- eller underhållspersonal, konsult, inköpare eller som på annat sätt arbetar inom området.

Förkunskaper

Viss matematisk kunskap behövs då beräkningsövningar förekommer. Inga övriga förkunskaper behövs men allmän kännedom inom området underlättar.

Till toppen