Logo

Internet of Things, IoT- affärsmöjligheter

2 kursdagar

Den här kursen ger dig kunskap om hur man gör för att bygga nya affärer inom IoT. Du får reda på var inom IoT du hittar affärerna. Kursen ger dig kunskap om modeller och metodik för hur du skapar värde samt strategi för hur du rullar ut en ny tjänst/produkt.

Du får en översikt av grundläggande teknologier inom IoT, och kunskap om applikationsområden för IoT till exempel Industri 4.0 och Smarta städer, samt datasäkerhet.

Vi diskuterar hur den explosionsartade tillväxten av Internet of Things skapar både nya smarta tjänster och nya ekonomiska möjligheter för industrier, företag och samhällen.

Innehåll i kurs

 • Drivkrafter för IoT
 • Teknikskiften - hur påverkar de?
 • Var och för vem finns det affärer?
 • Översikt av grundläggande teknologier
 • Dataanalys - Det är här värdet och affären skapas
 • Säkerhet, integritet, personuppgifter och GDPR
 • Applikationsområden
 • Värdeskapande modeller
 • En start-up metodik för att komma igång

Kursens mål

Du får verktyg för att komma igång med den egna IoT-baserade affären. Kursen ger dig också insikt i de många teknikdelar som ingår i IoT och hur de hänger samman.  

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Drivkrafter för IoT
- Varför IoT och Smarta uppkopplade produkter
- Exempel på företag som drar nytta av IoT och hur de gör det

Teknikskiften – hur påverkar de?
- Varför har vi så svårt att förutse framtiden? (exponentiella förändringar)
- Varför händer det nu?

Var och för vem finns det affärer
- Marknadsdata (aktuell tillväxtdata för IoT)
- Var finns affärerna (Bedömning av affärsvolymer i olika delar av marknaden)

Grundläggande teknologier (detta är en översikt, teknikfördjupning finns i annan kurs)
- Generell IoT-arkitektur
- Sensorer
- Kommunikation (fokus på räckvidder och kapacitet)
     o Korta avstånd (WiFi, Bluetooth, 6LoWPan, mfl)
     o Långa avstånd (licensierat och olicensierat spektrum, alltså mobilnät och fria frekvenser (3G, 4G, 5G, NB-IoT, SigFox, LoRa)
- Protokoll
     o En överblick (MQTT, CoAP, OPC UA, mfl.)
- Resurssnåla enheter och möjligheter
- IoT-plattformar och dess funktionella lager
     o Lager i plattformarna och Komponenter
     o Connectivity management platform
     o Device management platform
     o Applications management platform
     o Byggsatser – ex. Microsoft, Amazon, IBM
     o Färdigbyggda – ex. PTC Thingworx, GE Predix
- Användargränssnitt
     o (responsive) web
     o Appar
     o VR, AR/mixed reality
- Systemintegration
     o SOA och API-baserad integration

Dataanalys - Det är här värdet och affären skapas
- Edge vs cloud computing
- Machine Learning och AI
- Automatiserade processer
- Cases - aktuella exempel på kombinationen av IoT och dataanalys, typer:>
     o Att skapa kunskap och få återkoppling
     o Prognoser

Säkerhet, Integritet, Personuppgifter och GDPR
- Översikt av problematik och lösningar (GDPR träder i kraft 25 maj 2018)
- Vem äger insamlad data

Applikationsområden
- Vertikal och Horisontell integration (vad menas)
- Industriell IoT (IIoT) och Industri 4.0
     ○ Vad är Industri 4.0
     ○ Standardisering och ramverk: Sverige och Produktion 2030; industrial internet consortium
     ○ Digitala tvillingar
     ○ Förstärk och virtuell verklighet (AR/VR)
- Fastighetssystem <kommer inte gå in på smarta hem>
     ○ Gemensamma sensorer
     ○ Många användare
- Smarta Städer
     ○ Uppkopplad infrastruktur i vidaste bemärkelse
     ○ Exempel på applikationer (gas, el, vatten; trafik/kollektivtrafik; transporter in/ut (varor/sopor)
     ○ relevant då stadsnät kan komma att vara stamnätet i den smarta staden
- Smart trafik
     ○ Connected car
     ○ Transporter

Värdeskapande modeller
- Att skapa värde
- betalningsmodeller (upptid, utfall, produkt som tjänst - X as a Service, basic och premium, freemium
- Kostnadsreduktion genom optimerat underhåll

En startup-metodik för att komma igång
- Varför metodik från start-up-världen
- Vision
     ○ BMC och VPC - En modell för att fånga kundvärden (översikt)
     ○ Business Model Canvas (affärsmodellens beståndsdelar är områden för att bedriva affärsinnovation, hur man kan arbeta med var man ska börja)
     ○ Value Proposition Design (att arbeta med att utveckla sitt värdeerbjudande
- Ledarskap
     ○ Om vikten av att få med affärsledningen
- Kunskap
     ○ Om att skaffa sig den kunskap som behövs
     ○ Ekosystem av leverantörer
- Strategi
     ○ Utveckling, utrullning
- Genomförande
     ○ Minimum viable product
     ○ Learn, design, release, evaluate, learn

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Carl Fredrik Kastengren
Carl Fredrik Kastengren Berotec

Carl Fredrik arbetar som konsult inom affärs- och erbjudandeutveckling. Uppdragen utgår ofta från hur uppdragsgivarna kan erbjuda sina kunder nya värden med hjälp av digitalisering och Internet of Things. Uppdragsgivarna finns främst bland produkt- och tjänsteföretag.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

 • Du som behöver förstå dynamiken inom IoT marknader, analysmöjligheter och dess påverkan på affärsstrategi.
 • IT-entreprenörer, teknikstrateger, affärsanalytiker, utrustningsansvariga, och processansvariga; från industri och offentlig sektor.

Förkunskaper

Du ska ha teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet.
Kunna läsa och förstå den engelska kursdokumentationen.

Övrig information

Kursdokumentationen är på engelska.

Till toppen