Logo

Internet of Things, IoT - sakernas internet

2 kursdagar

För dig som behöver veta hur den explosionsartade tillväxten av "sakernas Internet", IoT, förändrar vår värld. I denna introduktionskurs till sakernas Internet, täcker vi IoT teknik och dess inverkan på samhället i stort. Du lär dig om detta område och hur det kommer att påverka de flesta områden i vårt dagliga liv. Arenan för sakernas Internet är mycket stor och i snabb utveckling.

Denna kurs försöker ge dig en överblick över hela landskapet, från sensorer via kommunikationsteknik till dataanalys, Big Data. Inom Intelligenta transportsystem, ITS och inom Industri 4.0 förväntas IoT bidra stort.

Du får veta mer om möjligheter med ny avancerad styrning kan göra för energieffektivisering. Exempel som att fastigheternas driftkostnad kan sänkas med mellan 15–30 procent. Enbart i Sverige handlar det om besparingar på flera tiotals miljarder kronor per år. (Källa VVS Forum)

Innehåll i kurs

 • IoT:s historik
 • Introduktion till IoT
 • Sensorer
 • Trådlösa teknologier
 • GSM
 • Fasta/trådade teknologier
 • Data, informationsinsamling och hantering
 • Arkitektur för IoT
 • Säkerhet och integritet
 • Marknadsperspektiv på IoT
 • Standarder och intressegrupper
 • Exempel på IoT, användarfall och tillämpningar  

Kursen börjar med att ge en definition av begreppet IoT och täcker de nya villkoren, den utvecklade tekniken och begreppen kring Big Data med stora datamängder och hänvisar till standardiseringsprocessen och de många olika standardiseringsorgan som fastställer IoT rekommendationer. Begrepp som Cloud computing och relaterade begrepp förklaras.

Slutligen belyses IoT Marknadstrender, och olika praktikfall exemplifieras. Även betydelsen av integritet och säkerhet och påverkan på dagens samhälle av IoT tas upp samt de rekommendationer och standarder från standardiseringsorgan som omfattas.

Kursen är upplagd på två dagar med teoretiska lektioner, teoretiska övningar, diskussioner och mind-maps (6+6 lektioner).

Kursens mål

Är att ge en överblick över sakernas Internet.

 • Att förstå skillnaden mellan maskin - till - maskin kommunikation och Internet of Things (IoT) - Att förstå hur utvecklingen sker inom IoT, sakernas internet - För att få en bred introduktion till området av IoT sensorer
 • Att förstå olika trådlösa tekniker som ska användas för att ansluta IoT sensorer och ställdon
 • Att förstå olika trådbundna tekniker som ska användas för att ansluta IoT sensorer och ställdon
 • Att förstå hur data och information från IoT system kan hanteras - Få exempel på arkitektur för ett IoT-system
 • Att förstå grunderna och samband med säkerhet i ett IoT-system
 • Att få information om standarder och intressegrupper inom IoT-området
 • Att få några exempel på tillämpningar och användningsområden för verkliga användarfall av IoT-system

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

IoT:s historik
- Historik över M2M
- Exempel på M2M
- Förändring från M2M till IoT

Introduktion till IoT
- Ett IoT-system
- Exempel på IoT-applikationer
- Megatrender som påverkar IoT

Sensorer
- Sensorer och typer
- Tryckt elektronik och elektronikkretsar
- Smarta prylar ("wearables")
- RFID, NFC, IP-klassifi cering

Trådlösa teknologier
- Bluetooth, ZigBee, 6LoWPAN, CoAP, LoRa,
  WLAN, extended range

GSM
- 4G (maskinkommunikation)
- Platslokaliseringstjänster

Fasta/trådade teknologier
- Powerline-kommunikation
- Ethernet
- Power over Ethernet

Data, informationsinsamling och hantering
- Data och informationsanalys
- xAAS
- Analys av Big Data
- Big Data

Dag 2

Arkitektur för IoT
- Generell arkitektur
- Exempel på olika typer av arkitekturer

Säkerhet och integritet
- Hot, slutanvändaraspekter, accesskontroll,
  autentisering och betrodda domäner
- IP-säkerhet
- Säkerhetsarkitektur

Marknadsperspektiv på IoT
- Utbyte av IoT-information
- Värdekedjan, informationsdriven värdekedja

Standarder och intressegrupper
- Internationella standarder
- Intressegrupper

Exempel på IoT, användarfall och tillämpningar
- Styrning av resurser
- eHealth
- Smart grid
- Automation av kommersiella fastigheter
- Smarta städer
- Industriell automation
- Personcentriska sensorer

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Johan Nyqvist
Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Det hela började som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till kommande 5G.

2 kursdagar 13 900 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 10 okt 2018, 09:30
 • Slut 11 okt 2018, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som på ett eller annat sätt kommer att arbeta med eller beröras av sakernas Internet och skulle behöver veta mer om området.

Förkunskaper

Kunna läsa och förstå den engelska kursdokumentationen.

Övrig information

Kursdokumentationen är på engelska.

Ta del av vad Ericsson skriver om IoT: https://lnkd.in/ev4pgxk

Datum

stockholm, 10 okt 2018 - 11 okt 2018

Pris

13 900 kr exkl. moms

Till toppen