Logo

Internet of things, IoT - sakernas internet

2 kursdagar

För dig som behöver veta hur den explosionsartade tillväxten av Sakernas internet, IoT, förändrar vår värld. I denna introduktionskurs till Sakernas internet, täcker vi IoT teknik och dess inverkan på samhället i stort. 

Kursen försöker ge dig en överblick över hela landskapet, från sensorer via kommunikationsteknik till dataanalys, Big Data. Inom Intelligenta transportsystem, ITS och inom Industri 4.0 utgör IoT en viktig del.

Innehåll i kurs

 • IoT:s historik
 • Introduktion till IoT
 • Sensorer
 • Trådlösa teknologier
 • GSM
 • Fasta/trådade teknologier
 • Data, informationsinsamling och hantering
 • Arkitektur för IoT
 • Säkerhet och integritet
 • Marknadsperspektiv på IoT
 • Standarder och intressegrupper
 • Exempel på IoT, användarfall och tillämpningar  

Kursens mål

 • Du ska förstå skillnaden mellan maskin - till - maskin kommunikation och Internet of Things (IoT)
 • Du ska förstå hur utvecklingen sker inom IoT, sakernas internet
 • Du får en bred introduktion till området av IoT sensorer

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

IoT:s historik
- Historik över M2M
- Exempel på M2M
- Förändring från M2M till IoT

Introduktion till IoT
- Ett IoT-system
- Exempel på IoT-applikationer
- Megatrender som påverkar IoT

Sensorer
- Sensorer och typer
- Tryckt elektronik och elektronikkretsar
- Smarta prylar ("wearables")
- RFID, NFC, IP-klassifi cering

Trådlösa teknologier
- Bluetooth, ZigBee, 6LoWPAN, CoAP, LoRa,
  WLAN, extended range

GSM
- 4G (maskinkommunikation)
- Platslokaliseringstjänster

Fasta/trådade teknologier
- Powerline-kommunikation
- Ethernet
- Power over Ethernet

Data, informationsinsamling och hantering
- Data och informationsanalys
- xAAS
- Analys av Big Data
- Big Data

Dag 2

Arkitektur för IoT
- Generell arkitektur
- Exempel på olika typer av arkitekturer

Säkerhet och integritet
- Hot, slutanvändaraspekter, accesskontroll,
  autentisering och betrodda domäner
- IP-säkerhet
- Säkerhetsarkitektur

Marknadsperspektiv på IoT
- Utbyte av IoT-information
- Värdekedjan, informationsdriven värdekedja

Standarder och intressegrupper
- Internationella standarder
- Intressegrupper

Exempel på IoT, användarfall och tillämpningar
- Styrning av resurser
- eHealth
- Smart grid
- Automation av kommersiella fastigheter
- Smarta städer
- Industriell automation
- Personcentriska sensorer

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Johan Nyqvist
Johan Nyqvist Nyqvist Consulting

Johan har arbetat med utbildning inom telekommunikation i över 35 år. Det hela började som utbildare på Ericssons AXE-system med en mängd olika kurser. Som konsult startade Johan Comviqs ”IQ-skola” för utbildning av återförsäljare under tidigt 1990-tal. Idag arbetar Johan mest med mobila system och har djup kunskap om samtliga mobila standarder från GSM till 5G.

2 kursdagar 14 900 kr exkl. moms
 • stockholm F7 Möten & Konferens
 • Start 22 sep 2020, 09:00
 • Slut 23 sep 2020, 16:00
 • Boka
 • stockholm F7 Möten & Konferens
 • Start 24 nov 2020, 09:00
 • Slut 25 nov 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som på ett eller annat sätt kommer att arbeta med eller beröras av sakernas Internet och skulle behöver veta mer om området.

Förkunskaper

Kunna läsa och förstå den engelska kursdokumentationen.

Övrig information

Kursdokumentationen är på engelska.

Datum

stockholm, 22 sep 2020 - 23 sep 2020

stockholm, 24 nov 2020 - 25 nov 2020

Pris

14 900 kr exkl. moms

Till toppen