Logo

Internet of Things, IoT, teknik och protokoll

3 kursdagar

Denna kurs behandlar ny framväxande teknik för sakernas internet (Internet of Things, IoT). Här får du mer tekniskt detaljerad kunskap än i en "översikts" kurs. Kunskap om begrepp som är nödvändiga för djup teknikförståelse av IoT. Kursens tonvikt ligger på tekniska lösningar, arkitektur och kommunikationsprotokoll.

Efter kursen kommer du att kunna förstå vilka protokoll som kan användas och var de är tillämpbara med hänsyn till radiospektrum samt de specifika protokollens tekniska egenskaper. För att du ska kunna förstå vilka protokoll som kan användas och var de är tillämpbara, är det även nödvändigt att förstå såväl radiospektrum som deras tekniska egenskaper.

Innehåll i kurs

 • IoT översikt
 • Standardiseringsorgan
 • IoT Arkitektur
 • IoT kommunikation och nätverk
 • Trådlös anslutning för IoT
 • M2M Vertikaler
 • NFC
 • Trådlös Ethernet
 • Cellulär IoT (CIoT)
 • Wi-Fi
 • Zigbee
 • Z-Wave
 • SIGFOX
 • 6LoWPAN
 • Bluetooth
 • KNX
 • Weightless Protocol
 • LORA Alliance
 • ISIS and Weve

Kursens mål

Efter genomgången kurs kommer deltagarna att ha omfattande kunskap om IoT teknik, nätverkslösningar och tillämpbara protokoll.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

IoT, översikt
- IoT – introduktion, komponenter, enhetstyper
- M2M
- IoT – förutsägelser
- Big Data, NoSQL, Hadoop
- Big Data Analytics
- Molnbeskrivning
- IoT – referensmodell

Standardiseringsorgan
- ITU, IEEE, IETF, IERC, IOT-A, CEN/CENELEC, ETSI, 
  OneM2M, IIoT

IoT-arkitektur
- Agenter
- Intelligens
- Dimsystem (Fog Computing), moln (Cloud Computing)
- IoT – teknik, struktur, arkitektur
- "Enablers", möjliggörande teknik/infrastruktur
- "Engagers", koppling till kunden/produkter
- "Enhancers", tjänster
- WSN
- "End-to-End" View
- Nätverksmodellering

IoT, kommunikation och nätverk
- Nätverk, grunder
- Samverkan mellan IoT-element
- Mobilitet, protokoll, säkerhet

Dag 2

Trådlös anslutning för IoT
- Frekvensband och förordningar
- Kommunikationsprotokoll
- Nätverk – räckvidd, topologi och storlek
- Nätverksparametrar
- "White space" och spektrumfördelning
- Meshnätverk
- Satellit
- EnOcean-teknik
- Den cellulära evolutionen
- Network Function Virtualization (NFV)
- Data Virtualization

M2M-vertikaler
- Teknik, arkitektur, struktur
- Protokoll

NFC
- Nätverk – teknik, arkitektur, struktur,
- Affärsmodell för NFC

Trådlös Ethernet
- "Point-to-Point" – trådlöst
- Trådlös Ethernet – lång räckvidd
- Spektrum
- Nätverk – teknik, arkitektur, struktur
- Protokoll

Cellulär IoT (CIoT)
- 2G/3G
- LTE
- LTE-M
- 5G

Wi-Fi
- Teknik, arkitektur, struktur
- Protokoll

ZigBee
-Applikationer, profiler, nätverk, teknik, arkitektur, struktur
- Protokoll

Dag 3

Z-Wave
- Trådlös lösning, funktioner, applikationer
- Teknik, arkitektur, struktur, protokoll

SIGFOX
- Teknik, arkitektur, struktur
- Protokoll

6LoWPAN
- IEEE802.15.4, teknik, arkitektur, struktur
- Protokoll

Bluetooth
- Klassiska Bluetooth-profiler
- Bluetooth Låg
- Energi (BLE)
- Bluetooth Smart
- Bluetooth 4.0
- Bluetooth 4.2
- Generiskt Attribut Protokoll, GATT
- Teknik, arkitektur, struktur
- Protokoll

KNX
- Fysiska lagerfunktioner
- Teknik, arkitektur, struktur
- Protokoll

Weightless Protocol
- Teknik, arkitektur, struktur
- Protokoll

LoRa Alliance
- Teknik, arkitektur, struktur
- Protokoll

ISIS and Weve
- Teknik, arkitektur, struktur
- Protokoll

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Miltos Tricopoulos
Miltos Tricopoulos DynaExp

Ingenjör i teknisk fysik. Miltos har under lång tid arbetat inom telekom och har lång erfarenhet av telekomnät. Han fick sin erfarenhet som anställd på Ericsson och senare som konsult åt Ericsson. Han har arbetat på flera olika platser runt om i världen inom olika projekt och utbildat folk inom fix och mobiltelefoni, inom alla system (2G, 3G och 4G), samt marknadstendenser inom telekom. Nu för tiden arbetar Miltos som konsult åt olika företag.

Detaljprogram

IoT Översikt

IoT introduktion
IoT komponenter, enhetstyper
M2M
IoT förutsägelser
Big Data, NoSQL, Hadoop
Big Data Analytics
Moln beskrivning
IoT Referensmodell

Standardiseringsorgan

ITU
IEEE
IETF
IERC
IOT-A
CEN/CENELEC
ETSI
OneM2M
IIoT

IoT Arkitektur

Agenter
Intelligens
Dimsystem, "Fog Computing"
Moln "Cloud Computing"
IoT Teknik, Struktur, Arkitektur
"Enablers", Möjliggörande teknik/infrastruktur
"Engagers", koppling till kunden/produkter
"Enhancers", Tjänster
WSN
"End-to-End" View
Nätverk modeling

Kommunikation och nätverk

Nätverk grunder
Samverkan mellan IoT element
Mobilitet
Protokoll
Säkerhet

Trådlös anslutning för IoT

Frekvensband och förordningar
Kommunikationsprotokoll
Nätverk räckvidd, topologi och storlek
Nätverksparametrar
"White space" och spektrumfördelning
Meshnätverk
Satellit
EnOcean teknik
Cellulära evolutionen
Network Function Virtualization (NFV)
Data Virtualization

M2M Vertikaler

Teknik, arkitektur, struktur
Protokoll

NFC

Nätverk teknik, arkitektur, struktur
NFC affärsmodell

Trådlöst Ethernet

"Point-to-Point" trådlöst
Trådlös Ethernet, Lång räckvidd
Spektrum
Nätverk teknik, arkitektur, struktur
Protokoll

Cellulär IoT (CIoT)

2G/3G
LTE
LTE-M
5G

Wi-Fi

Teknik, arkitektur, struktur
Protokoll

Zigbee

Applikationer - Profiler
Nätverk
Teknik, arkitektur, struktur
Protokoll

Z-Wave

Trådlös lösning
Funktioner
Applikationer
Teknik, arkitektur, struktur
Protokoll

SIGFOX

Teknik, arkitektur, struktur
Protokoll

6LoWPAN

IEEE802.15.4
Teknik, arkitektur, struktur
Protokoll

Bluetooth

Klassiska Bluetooth-profiler
Bluetooth Låg Energi , BLE
Bluetooth Smart
Bluetooth 4,0
Bluetooth 4.2
Generiskt Attribut Protokoll, GATT
Teknik, arkitektur, struktur
Protokoll

KNX

Fysiska lagerfunktioner
Teknik, arkitektur, struktur
Protokoll

Weightless Protocol

Teknik, arkitektur, struktur
Protokoll

LORA Alliance

Teknik, arkitektur, struktur
Protokoll

ISIS and Weve

Teknik, arkitektur, struktur
Protokoll

3 kursdagar 18 700 kr exkl. moms
 • stockholm
 • Start 20 nov 2018
 • Slut 22 nov 2018
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Förkunskaper

Kunna läsa och förstå den engelska kursdokumentationen.

Övrig information

Kursdokumentationen är på engelska.

Datum

stockholm, 20 nov 2018 - 22 nov 2018

Pris

18 700 kr exkl. moms

Till toppen