Logo

Skarvning av optokabel

3 kursdagar

På den här kursen får du lära dig att skarva optokabel, svetsa fiber och fiberband.
Du lär dig att praktiskt hantera instrument, verktyg och kablar samt att organisera och planera ditt arbete. Du lär dig även att undvika kvalitetsproblem vid svetsning.
Kursen kombinerar teori med praktiska övningar och ger dig en stabil kunskapsgrund att stå på.

Innehåll i kurs

 • Optiska grundbegrepp och fiberteori
 • Kabelkonstruktioner
 • Organisera arbetsplatsen
 • Hantering av fibersvets och verktyg
 • Svetsning av optiska fibrer
 • Skarvning av optokabel i skarvbox
 • Organisering av skarvbox
 • Identifiering av fiber
 • Skötsel och programmering av svetsar
 • Planeraring av ett installations eller underhållsarbete
 • Omgivning - temperatur, damm, fukt, etc.
 • Skyddsföreskrifter

Kursens mål

Att ge dig de teoretiska och praktiska grunderna som krävs för att självständigt kunna arbeta med installation och svetsning av optofiber.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Den inledande dagen fokuserar på praktikt handhavande och skötsel av utrustning:

 • Kort historik runt skarvning av fiber
 • Principerna bakom kontakterad, svetsad och mekanisk fiberskarv
 • Dämpning i svetsad respektive mekanisk fiberskarv
 • Handhavande av fibersvets och tillbehör

Dag 2

Dag två ligger tyngdpunkten på arbetsmiljö, hantering av kablar samt arbete i ODF:

 • Omgivning - temperatur, damm, fukt, etc.
 • Arbetsmiljö - planering, ergonomi, säkerhet samt städning (fiberspill)
 • Kablars mekaniska egenskaper
 • Hantering av kabel - avmantling, tillmåttning, överskottslingning.
 • Identifiering av fiber i kabel (färger,numrering)
 • Detektering samt hantering av trafikerad fiber
 • Skarvar på fibersvansar (pigtails)och fanouter i termineringsbox(ODF) - placering och fixering

Dag 3

Den avslutande dagen består bl.a. av praktiska övningar på skarvboxar av olika typer:

 • Organisering och fixering i skarvbox
 • Slingning av fiber, minsta böjradie
 • Märkning av fiber och skydd av skarv
 • Dragavlastning i skarvbox/skåp
 • Täthetsprov samt montering av skarvbox
 • Planering, tillstånd samt information till kunder

STF följer kravspecifikationen, i respektive kursmoment, från SEK (Svenska Elektriska Kommissionen) för fibertekniker. Den sista modulen i varje kurs avslutas med ett prov som resulterar i ett diplom vid godkänt resultat.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Johan Claesson Northlab Networks
3 kursdagar 16 500 kr exkl. moms
 • nacka Northlab Networks AB
 • Start 19 maj 2020, 09:00
 • Slut 21 maj 2020, 16:00
 • Boka 6 Platser kvar
 • nacka Northlab Networks AB
 • Start 15 sep 2020, 09:00
 • Slut 17 sep 2020, 16:00
 • Boka 6 Platser kvar
 • nacka Northlab Networks AB
 • Start 17 nov 2020, 09:00
 • Slut 19 nov 2020, 16:00
 • Boka 6 Platser kvar

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 200 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Kursen riktar sig till alla som kommer i kontakt med fiberoptik vid installation i bredbands- och/eller telekomnätverk. Förmodligen jobbar du med installation, service, underhåll eller besiktning. Kursen är dock lika givande för dig som planerar, ansvarar eller upphandlar tjänster för fiberoptiska
nätverk.

Förkunskaper

Det är en fördel om deltagaren har erfarenhet av kabelskarvningsarbete.

Datum

nacka, 19 maj 2020 - 21 maj 2020

nacka, 15 sep 2020 - 17 sep 2020

nacka, 17 nov 2020 - 19 nov 2020

Pris

16 500 kr exkl. moms

Till toppen