Logo

Konsultavtalet - ABK 09

1 kursdag

Du får kunskap om ABK 09 och hur det tillämpas i olika situationer. Genom att upprätta ett konsultavtal enligt ABK 09 säkrar du ansvarsfördelningen mellan beställare och konsult. Rätt krav på konsultuppdraget och rätt svar på förfrågan är nyckeln till framgång. För att uppnå goda projektresultat krävs tydliga avtal och en gemensam målbild. Med ABK 09 som grund för konsultavtalet minimerar du risken för fel och onödiga kostnader. Samtidigt som du ökar säkerheten i uppdraget.

Innehåll i kurs

Avtal och konsekvenser av avtal
• Val av konsultorganisation
• Precisering av uppdrag
• Uppföljning under kontraktstiden
• Ersättning
• Betalning
• Avbeställning, hävning
Konsultansvar och försäkring
• Skadestånd
• Försening
• Försäkring
• Rättsfall
Äganderätt och nyttjanderätt till idéer, handlingar och datamedia
• Upphovsrätt

Kursens mål

är att du ska kunna tillämpa bestämmelserna i ABK och kunna använda hjälpmedel för precisering av konsultuppdrag. Du känner också till konsulten respektive beställarens ansvar i respektive situationer.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

dig som är beställare eller konsult och som upphandlar eller erbjuder konsulttjänster för bygg- och anläggningsprojekt. Du söker ett samarbete med tydliga förutsättningar och ansvarsfrågor både under och efter projektet. Vidare vill du minimera risken för tvister om konsultuppdraget.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Till toppen