Logo

Ledarskap på distans och bygga företagskultur

Halvdagsseminarium

Kom och lyssna på Richard Barrett från Values Centre, som utvecklat "Culture Transformation Tool", CTT och Christina Kumlin, Ledarskapskonsult och föreläsare.

Under tre timmar kommer ni få ta del av hur man bygger en värdedriven företagskultur som stödjer visionen, strategierna och målen. Kulturen har en avgörande skillnad för hur engagerad man är samt viljan att prestera och nå mål. Att leda på distans blir allt vanligare och det ställer nya och högre krav på ledarna. För att skapa självstyrande enheter/team behöver du först bygga tillit och också skapa tydlighet runt mål och strategier.

"Organsations don´t transform people do"
Richard Barrett (Founder Barrett Values Centre) 

Innehåll

Distansledarskap och kulturella olikheter
Christina Kumlin

Distansledarskap blir allt vanligare och det ställer nya och högre krav på ledarna. För att skapa självstyrande enheter/team behöver du först bygga tillit och också skapa tydlighet runt mål och strategier. Några av de utmaningar som finns är hur och vem som tar beslut, sättet man ger feedback på samt hur jämlik man känner sig i relation till sin chef. Den som är ledare kan skapa både engagemang eller friktion som en konsekvens av sitt sätt att kommunicera i kombination med sin kulturella bakgrund. Vad som avgör är hur ledarstilen uppfattas av människorna som arbetar på distans. Självkännedom och medvetenhet runt de mest centrala kulturella likheter och olikheter kan ha en avgörande skillnad för hur engagerad man är, viljan att prestera och nå mål.

  • Fyra kulturella dimensioner som är extra viktiga för att lyckas med distansledarskapet när du har enheter/teammedlemmar med olika kulturell bakgrund
  • Vad betyder tillit för dig och hur bygger förtroende


Hur bygger man en livskraftig och god företagskultur?
Richard Barrett

Ta del av Richard Barretts erfarenheter om hur man bygger en livskraftig och god företagskultur. Man lyckas inte med att byta strategi i ett bolag om man inte samtidigt förändrar kulturen, följden blir annars att organisationen strävar åt samma håll som den alltid har gjort. För att skapa en mer förändringsbenägen organisation behövs en analys av verksamheten. Mät kulturen med Culture Transformation Tool, CTT vilken ger en bra bild av den organisatoriska mognaden samt var det kan finns begränsande beteenden, värderingar och strukturer som påverkar arbetsklimatet och resultatet negativt. Resultatet av analysen ger en tydlig bild av vad som fungerar bra samt vad som behöver åtgärdas.

  • Bygg en värdedriven företagskultur som stödjer visionen, strategierna och målen
  • Ledarskap, skapa en genuin medvetenhet om vikten av att leva organisationens värderingar samt utöva ett ledarskapets som stödjer den önskade kulturen
  • Mäta kultur, hur gör man? Vad är nuvarande kultur respektive önskad kultur?

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Christina Kumlin
Christina Kumlin Konsulthuset

Christina har arbetat som ledarskapskonsult sedan 1999. Hon har en bakgrund som kemiingenjör och har arbetat i många år som försäljnings- och affärschef. Christina drivs av att utveckla och inspirera människor och tror att effekt och resultat skapas genom att ta tillvara på människors styrkor och olikheter samt att se deras individuella förmågor och potential.

Richard Barrett
Richard Barrett Founder Barrett Values Centre

Richard Barrett is an author, speaker and internationally recognised thought leader on the evolution of human values in business and society. He is the creator of the internationally recognized Cultural Transformation Tools® (CTT) which have been used to support more than 6,000 organizations on their transformational journeys.

Pris & Villkor

Moms tillkommer i priset.

Allmänna villkor >

Övrig information

Föreläsningen är på svenska och engelska.
Christa Kumlin föreläser på svenska och Richard Barrett på engelska.

Till toppen