Logo

Ledningsdimensionering enligt HB 421

2 kursdagar

Kursen bygger som titeln anger på SEK Handbok 421. Du får kunskap i vilka regler som gäller för dimensionering av kablar och skydd enligt gällande Elinstallationsregler, SS 4364000.

Du kommer även att få förståelse för hur SEK HB 421 med fördel kan användas i ditt arbete vid val av area och skydd med hänsyn till överström och skydd mot elchock.

Kursen går även igenom installationer skyddade av såväl smältsäkringar som dvärgbrytare. Du kommer även att få ta del av ett flertal beräkningsexempel.

Innehåll i kurs

 • Belastningsförmåga
 • Installationsmetod
 • Belastade ledare
 • Skydd mot överlastström
 • Överlastskydd
 • Dimensionering enligt SS 4241424 och SS 4364000
 • Anslutningskablar
 • Skydd
 • Servis-, huvud-, och gruppledningar

Kursens mål

Att du med hjälp av SEK HB 421 ska kunna dimensionera kablar och skydd enligt Elinstallationsreglerna, när det gäller belastningsförmåga, skydd mot överlast och kortslutning samt skydd mot elchock.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Mats Jonsson
Mats Jonsson Eltrygg Miljö

Mats är elsäkerhetsingenjör, konsult och erfaren föreläsare hos STF. Mats är dessutom ledamot i den tekniska kommittén TK 64 som bland annat har tagit fram Elinstallationsreglerna.

 • Kursen är ej datumsatt. Erbjuds endast som företagsanpassad utbildning.
 • Bokningsförfrågan

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Elektriker, elkonstruktörer, elinstallatörer, elprojektörer, besiktningsmän och du som dimensionerar ledningssystem inom alla typer av elinstallationer för lågspänning.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i Elinstallationsreglerna, SS 4364000 och SEK HB 421 där bl.a. fodringar om skydd genom automatisk frånkoppling ingår. Du bör även ha viss kunskap i ellära och elektroteknik som används i ledningssystem för lågspänningar.

Till toppen