Logo

Ledningsrätt och andra upplåtelser för master och ledningar

2 kursdagar

Vad säger lagen om vilka upplåtelseformer som finns? Du får särskilt kunskap om ledningsrättslagen och förutsättningarna för att erhålla ledningsrätt. Även avtals- och tvångsupplåtelser för ledningar och master behandlas. Med inblick i de olika upplåtelsemöjligheterna kan du avgöra vilken som lämpar sig bäst för situationen.

Innehåll i kurs

  • Kursen behandlar olika former av tvångs- och avtalsupplåtelser som gäller för ledningar och master.
  • Ledningsrätt
  • Fastighetsbildningsservitut
  • Gemensamhetsanläggning
  • Avtalslösningar genom avtalsservitut, allmän nyttjaderätt, anläggningsarrende, lägenhetsarrende, lokalhyra eller hyra av lös egendom

Kursens mål

Är att du ska ha kunskap om de olika upplåtelseformerna för ledningar och master. Du ska även veta vad ledningsrätten innebär samt hur den kan utformas och meddelas. Vidare ska du känna till för- och nackdelar med de olika upplåtelseformerna.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Nils Larsson
Nils Larsson Advokatfirma Lindahl

Nils är advokat som är verksam inom ämnesområdet fastighetsrätt vid Advokatfirman Lindahl. Nils är medförfattare till kurslitteraturen och är författare till en serie böcker som ges ut av Wolter Kluwer och som behandlar rättigheter till fast egendom. Dessa är Fastighetstransaktioner i praktiken (2017), Kommersiella hyres- och arrendeavtal i praktiken (2015), Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (2015). Jaktarrende (2008), Bostadshyresavtal i praktiken (2014) samt Upplåtelser för ledningar i praktiken (2015)). Nils medverkar även i förlagets samlingsverk Jordabalken (2015), JB 7, 12 och 14 kap., samt Jordabalken 7 kap. En kommentar (2017).

2 kursdagar 14 600 kr exkl. moms
  • stockholm Drottninggatan 71 B
  • Start 18 mar 2019, 09:30
  • Slut 19 mar 2019, 16:00
  • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Alla som kommer i kontakt med upplåtelse av mark o ledningar o master; kommunalt och statligt anställda, du som arbetar som nätoperatör/nätplanerare inom el & energi, tele- data- och radiokommunikation.

Förkunskaper

Inga.

Datum

stockholm, 18 mar 2019 - 19 mar 2019

Pris

14 600 kr exkl. moms

Till toppen