Logo

Mättransformatorer

3 kursdagar

Kursen är en fördjupning kring mättransformatorer och behandlar olika typer av transformatorer. Vi går igenom alltifrån teori, konstruktion och egenskaper till prov vid idrifttagning och underhåll. Kursen innehåller även ett studiebesök för att du ska få inblick i tillverkning och provning av mättransformatorer.

Mättransformatorn är en viktig huvudkomponent i mät- och reläskyddskretsar. Med rätt kunskap om dess egenskaper, begränsningar och funktion i inkopplingskretsen kan du undvika stora förluster och ofullständig skyddsfunktion.

Innehåll i kurs

 • Strömtransformatorer
 • Samverkan mellan mättransformatorer och reläskydd
 • Spänningstransformatorer
 • Kondensatorspänningstransformatorer
 • Studiebesök på ABB och STRI i Ludvika
 • Provningsmetoder
 • Energimätning
 • Utveckling mättransformatorer
 • Fältprov vid idrifttagning och underhåll.

Kursens mål

Att ge dig heltäckande kunskap om mättransformatorns egenskaper, begränsningar och funktion.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Så här säger tidigare kursdeltagare

Manas Jaksakul Craftor

Tack för en lärorik kurs. Den kom till användning med en gång.

 

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

9.00 Samling och registrering

Inledning
- Strömtransformatorer
- Strömtransformatorns fel
- Mätnoggrannhet
- Normer
- Noggrannhetsklasser för mätning och för reläskydd
- Mättning, överströmstal
- Begreppen Fs och ALF
- Omkopplingsbara strömtransformatorer
- Transienta förlopp
- Provning

Samverkan mellan mättransformatorer och reläskydd
- Mätning av stora strömmar
- Märkdata för reläkärna
- Mättning av strömtransformatorer
- Mättningens inverkan på reläskydd
- Remanens
- Specificering av data för reläkärna

Spänningstransformatorer
- Spänningstransformatorers fel
- Spänningsberoende och bördaberoende
- Kortslutningshållfasthet
- Flera sekundärlindningar
- Termisk last
- Provning

Kondensatorspänningstransformatorer
- Egenskaper
- Frekvensberoende
- Temperaturberoende
- Transienta egenskaper
- Provning                           

Ca 17.30 Kursdagen avslutas

19.00 Middag

Dag 2

8.00 Samling

Studiebesök på ABB HV Components och STRI
Vi tittar bland annat på tillverkningen av högspända mättransformatorer samt besöker högspännings- och klimatprovning på STRI

Provningsmetoder
- Nationella provningsresurser
- Absolutmätningar
- Jämförelsemätningar

Energimätning
- Användning och krav på mättransformatorer

Ca 16.30 Kursdagen avslutas

19.00 Middag

Dag 3

8.30 Utveckling mättransformatorer

 Fältprovning vid idrifttagning och underhåll
- Mottagningskontroll
- Praktiska råd – hur gör man?
- Driftsäkerhet
- Hjälpmedel

Diskussion och sammanfattning

12.30 Lunch och kursavslut

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Stig Holst ABB
Roland Lundberg
Roland Lundberg ONE Nordic

Roland är elektroingenjör, han arbetar som mätteknisk specialist med erfarenhet av styr-, mät- och reglerteknik samt kraftelektronik. Han har även erfarenhet av processmätteknik, energimätteknik och jordningssystem. Roland är också teknisk bedömare åt Swedac med utökade befogenheter (TBU) för ackrediterade kontrollorgan och ackrediterade laboratorier inom bl.a. el-storheter och volym.

3 kursdagar 21 100 kr exkl. moms
 • Start 6 okt 2020, 09:00
 • Slut 8 okt 2020, 16:00
 • Boka

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation och måltidspaket (lunch och fika). Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Elektroingenjörer som inom nätbolag, industri och konsultföretag som ansvarar för projektering samt drift och underhåll av anläggningar med mättransformatorer

Förkunskaper

Teknisk utbildning

Datum

, 6 okt 2020 - 8 okt 2020

Pris

21 100 kr exkl. moms

Till toppen