Logo

Metalliska material - mekaniska egenskaper

2 kursdagar

Metalliska material har ett stort användningsområde. Med rätt val av material kan du dessutom undvika problem som sprödbrott, nötning och utmattningsskador. I kursen Metalliska material - mekaniska egenskaper går vi igenom metallers egenskaper och hur du via olika tillverkningsmetoder och behandlingar kan påverka dem.

Du får även lära dig nya/alternativa material och deras mekaniska egenskaper. Efter kursen kommer du att kunna kommunicera bättre med materialutvecklare och leverantörer kring materialanvändning och materialval.

Innehåll i kurs

  • Grundläggande kunskaper om metall
  • Mekaniska egenskaper och provning
  • Metallers uppbyggnad och struktur
  • Användningsområde för metaller
  • Stål och andra konstruktionsmetaller
  • Materialpåverkan från tillverkning
  • Sambandet mellan metallernas struktur och egenskaper
  • Kommersiella legeringar
  • Korrosion, friktion och nötning
  • Laboration - korrosion och metallografi

Kursens mål

Du får en ökad förståelse för metallers uppbyggnad, struktur, egenskaper och användning. Vidare får du en inblick i hur metalliska material uppför sig beroende på exempelvis belastning, temperatur och omgivning.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Registrering och presentation 

Grundläggande metallära I
- Olegerade metallers egenskaper
- Kristallstruktur
- Kristalldefekter
- Mekaniska och kemiska egenskaper
- Diffusion 

Grundläggande metallära II
- Legeringar
- Legeringars struktur
- Härdningsmekanismer
- Reaktionskinetik
- Fasomvandlingar

Mekaniska egenskaper och provning
- Mekaniska provningsmetoder
- Bakgrund, funktion och utformning
- Relevans i olika provnings- och belastningssituationer
- Metoder för att förbättra olika egenskaper

Stål och andra konstruktionsmetaller
- Gjutjärn, Al, Cu, Cu-legeringar, Ti, Mg, Zn 15.30 Materialpåverkan från tillverkning
- Gjutning
- Kall- och varmbearbetning
- Värmebehandling
- Svets
- Formning
- Skärande bearbetning

Sammanfattande diskussion och frågestund

Dag 2

Sambandet mellan metallernas struktur och egenskaper
- Fördjupande vidareutveckling av dag 1 med fokus mot metallografi, strukturens utformning och materialegenskaper

Kommersiella legeringar
- Metaller för olika ändamål 
- Specifika applikationer
- Standarder

Alternativa och nya material
- Laminerade, kompounderade och ytbelagda material
- HIP-gods och PM-gods 
- Porösa metaller, hårdmetaller, nanometaller etc. 

Korrosion, friktion och nötning
- Grundläggande fenomen
- Hur problem kan minskas genom åtgärder och materialval

Laboration – korrosion och applikationer
- Självständiga studier av materialstrukturer i bildform och fysiska prover (hands on)
- Sammanfattande diskussion

Alternativa materialtyper – olika typer av hållfasthet
- Exempel från verklighet och simulering.
- Diskussion utifrån deltagarnas behovs och intresseområden

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Dig som behöver grundläggande eller fördjupade kunskaper om metalliska material. Lämpar sig bland annat för dig som är produktutvecklare, konstruktör, beredare, försäljare eller inköpare.

Till toppen