Logo

Moms på fastigheter - grundkurs

2 kursdagar

Reglerna kring moms på fastigheter är komplicerade. Den här kursen hjälper dig att hantera momsfrågor inom fastighetsbranschen på ett korrekt sätt och samtidigt göra lönsamma besparingar åt företaget. Du får grundläggande kunskaper i redovisning av fastighetsmoms och vi reder bland annat ut frågor kring uthyrning till kommun och landsting, jämkning och avdragsrätt.

Innehåll i kurs

  • Hur momsprincipen är upplagd
  • Vilka som kan beskattas med moms
  • Hur redovisningen av moms går till
  • Hur ingående moms i s.k. blandad verksamhet beräknas
  • Vad det finns för avdragsförbud för ingående moms
  • Vad beslutet har för rättslig verkan
  • Vad som gäller i momshänseende för vidareuthyrning av lokaler
  • Hur ingående moms fördelas för en fastighet som delvis omfattas av frivillig skattskyldighet
Personer med stor erfarenhet av moms på fastigheter hänvisas till Moms på fastigheter - Fördjupning

Kursens mål

Att deltagarna får lära sig hur de grundläggande reglerna för fastighetsmoms ska tillämpas, såväl de allmänna reglerna som de för frivillig skattskyldighet.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Kursprogram

Kursprogram

Dag 1

Allmänt om moms
- Skattskyldighet
- Omsättning
- Undantagen från skatteplikt
- Yrkesmässig verksamhet
- Skattesats och beskattningsunderlag
- Avdragsrätt
- Redovisningsregler
- Övningar

Grunderna för den frivilliga skattskyldigheten
- Förutsättningar (fastighet i momshänseende, lokalbegreppet,
  krav på verksamhet i lokalerna, stadigvarande användning,
  inflyttning i lokalerna, m.m.)
- Uthyrning i flera led
- Uthyrning till stat och kommun

Dag 2

Grunderna för den frivilliga skattskyldigheten
(fortsättning)
- Avdragsrätt för ingående moms (löpande
  och retroaktivt, fördelningsprinciper m.m.)
- Registrering vid tillträde respektive uppförandeskede
- Jämkning av ingående moms
- Upphörande av frivillig skattskyldighet
- Övningar

Praktisk genomgång av ansökningshandlingar,
skattedeklarationen samt rutiner hos skatteverket

Vanliga fel i momsredovisningen för frivillig
skattskyldighet

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

Föreläsare

Andreas Månsson
Andreas Månsson Ernst & Young

Andreas arbetar idag uteslutande med momsrelaterade frågor för svenska och internationella företag, med huvudsaklig inriktning på fastighetsområdet. Han har tidigare arbetat som kvalificerad momshandläggare och informatör på Skatteverket. Andreas är en mycket uppskattad föreläsare.

Alexander Löfgren
Alexander Löfgren Ernst & Young

Alexander arbetar med moms på EY, med särskild inriktning på fastighetsmoms. Han har tidigare arbetat som momshandläggare på Skatteverket med handläggning av ärenden avseende frivillig skattskyldighet för fastighetsupplåtelse.

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Ekonomimedarbetare och förvaltare inom alla typer av fastighetsföretag.

Förkunskaper

Du bör bör ha viss erfarenhet av moms i allmänhet. Det är bra om du känner till begreppen: Frivillig skattskyldighet, Retroaktiva avdrag och Återföring av moms. Känner du inte till begreppen så fråga din ekonomichef eller revisor.

Till toppen