Logo

Olycksutredning. Risk- och händelseanalys

2 kursdagar

Varför sker olyckor? Och vad kan man göra för att förebygga dem?

På den här kursen får du lära dig att använda verktyg och metoder som gör att du kan förhindra olycksfall och tillbud. Genom att bli bättre på orsaksanalys och kvalitetsarbete får du förståelse för hur olyckor uppstår och hur du kan minimera dem.

Innehåll i kurs

  • Visa varför sker många olyckor på arbetsplatser
  • Praktiska verktyg och modeller för att förhindra olyckor
  • Krav
  • Teoretiska och praktiska metoder

Kursens mål

  • Att öka din kunskap och förståelse kring olyckors uppkomst och varför vi gör misstag och fel.
  • Visa på samspelet människa-teknik-organisation, MTO samt användbara modeller verktyg.
  • Förklara begreppet "säkerhetskultur".

Kontakta mig gärna om du har frågor

  • Kursen är ej datumsatt. Erbjuds endast som företagsanpassad utbildning.
  • Bokningsförfrågan

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

Arbetsledare, arbetsmiljöchefer, behöriga installatörer, chefer, fackliga företrädare, personal från företagshälsovård, skyddsingenjörer, skyddsombud och tekniker.

Till toppen