Logo

Portföljstyrning

1 kursdag

Portföljstyrning handlar om hur projekt ska hanteras och styras från ett övergripande verksamhetsperspektiv. Det är lika viktigt att de enskilda projekten skapar nytta som att säkerställa att verksamheten har rutiner och processer för att samordna hela projektportföljen för att skapa bäst nytta och lönsamhet.

En gemensamt beslutad projektmodell som beskriver processen, definierar roller och lägger fast besluts- och kommunikationsvägar är en av förutsättningarna för effektiv portföljstyrning.

Innehåll i kurs

Kursen bygger på best-praxis och gällande internationella standarder inom portföljstyrning och programhantering. Stort fokus i kursen läggs på beställarrollen, eller projektägaren som den ofta kallas, och varför de som innehar denna roll är så viktig för om projekten ska lyckas och effektmålen realiseras.

  • Skillnaden mellan projektstyrning och projektledning.
  • Projektprocessen – faser och beslutspunkter.
  • Organisationens projektmognad.
  • Hur man skapar en portfölj som stödjer verksamhetens övergripande mål.
  • Urval och prioritering av projekt i portföljen.
  • Hantering av projektportföljen.
  • PULS-möten.
  • Projektägare, portföljledare och andra roller.

Kursens mål

Ge dig förståelse och verktyg inom portföljstyrning så att du bättre kan samordna hela projektportföljen för att skapa bäst nytta och lönsamhet.

Kontakta mig gärna om du har frågor

Föreläsare

Bo Tonnquist
Bo Tonnquist Baseline Management

Bo är föreläsare och konsult med lång operativ erfarenhet inom projektledning, verksamhetsutveckling och marknadsföring. Sedan mer än 20 år arbetar han med att utveckla och implementera projektorienterade arbetssätt baserade på best-praxis inom projektmetodiken och agila metoder. Inom ramen för Baseline Management är han också engagerad med att mäta och utveckla projektmognaden inom företag och organisationer. Han var med och utvecklade IPMA:s certifiering i Sverige och har varit medlem av IPMA:s svenska certifieringsstyrelse. 

Pris & Villkor

Kursavgiften är inklusive kursdokumentation. Kostnad för måltider tillkommer med 325 kr/dag. Moms tillkommer.

Allmänna villkor >

Vem är kursen för

För dig med ledande befattning som har ansvar för verksamhetens projektportfölj, ofta tar rollen som projektbeställare eller ingår i styrgrupper.

Övrig information

Rabatt när du bokar fler kurser inom projektledning

En duktig projektledare gör stor skillnad för alla företags och organisationers ekonomi, kvalitet och effektivitet. Våra kurser inom projektledning ger dig träning och verktyg för att genomföra dina projekt så tids- och kostnadseffektivt som möjligt – ny kunskap som du direkt kan använda i arbetet. Och självklart vill vi premiera dig som vill bredda din kompetens. Därför ger vi dig en stigande rabatt ju fler kurser du går. Läs om hur rabatten funkar när du bokar kurser inom projektledning.

Till toppen